Havnen Hvide Sande

Hvide Sande Havn

Foto: VisitVesterhavet

Havnen i Hvide Sande er byens DNA, og fiskeri er havnens sjæl. Men i dag er Hvide Sande Havn meget mere end fyldte fiskegarn og piberygende fiskere i overalls. Offshore vindmølleindustrien er et af havnens nye forretningsområder, der skal sikre fortsat udvikling.

Den levende og aktive havn er Hvide Sandes livsgrundlag. Virksomheder, tilflyttere og turister er alle strømmet til byen, siden havnen opstod ved slusen i 1931. I dag er fiskeri og byggeri af fiskekuttere dog langt fra havnens eneste aktiv. Transport, turisme og offshore er alle forretningsområder med store muligheder - særligt efter den 148 millioner kroner dyre havneudvidelse, der stod færdig i 2013.

Skibe fra hele Nordsøen

I dag er 50 kuttere og 130 fiskere tilknyttet havnen, mens 460 mennesker lever af fiskeriet igennem servicefag, såsom smede og fiskeeksportører. Hvor meget arbejde der er til dem, afhænger dog i høj grad af de naturgivne forhold fra dag til dag. Også skibe fra landene omkring Nordsøen besøger Hvide Sande Havn. De kommer for at hente eller aflæsse varer og for at nyde godt af havnens høje serviceniveau og de gode faciliteter. Et af havnens fortrin er, at der altid er isfrit på grund af strømmen gennem slusen til Ringkøbing Fjord.

Nye forretningsmuligheder

Da EU's fiskeriregulationer trådte i kraft efter 1990, begyndte garnet at stramme om fiskerierhvervet. I Hvide Sande Havn var virksomhederne imidlertid dygtige til at finde nye forretningsmuligheder. Dette er Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri et godt eksempel på. I dag bygger virksomheden special- og udviklingsfartøjer til vindmølleindustrien - tidligere lavede de primært både til fiskeri. Så modsat andre havne i Danmark har Hvide Sande Havn udviklet og fornyet sig som modsvar til fiskerierhvervets udfordringer.

En rekordstor investering

Efter havneudvidelsen er vanddybden i vesthavnens indsejling nu seks meter. Dermed kan større skibe sejle ind og ud af havnen med lastvarer, gods og fisk. Tidligere landede de store skibe kun 20 procent af deres fangst i Hvide Sande af frygt for at gå på grund i den fire-fem-meter dybe indsejling. Den nye dybde og den moderne Vesthavn, der er bygget specielt til offshore vindbranchen, betyder derfor mere aktivitet på havnen. De 148 millioner kroner – den største investering i havnens 80-årige levetid - ser dermed ud til at være givet godt ud. Både for havnen og for hele byen.