Gå til indhold
Strand i Destination Vesterhavet

Etablering af Destination Vesterhavet

Foto: Falctographer

To kommuner er gået sammen og blevet til en samlet destination. Denne skal bl.a. varetage den lokale turismefremmeindsats, destinationsudvikling og understøtte innovation og forretningsudvikling hos turismevirksomheder og hos de deltagende kommuner.

To kommuner er gået sammen og blevet til en samlet destination. Denne skal bl.a. varetage den lokale turismefremmeindsats, destinationsudvikling og understøtte innovation og forretningsudvikling hos turismevirksomheder og hos de deltagende kommuner.

De to kommuner, Ringkøbing-Skjern og Varde kommune, har indledt et destinationssamarbejde, med henblik på at skabe og konsolidere en stærk og sammenhængende vestkystdestination, set med gæstens øjne. Destinationen hedder ’Destination Vesterhavet’ og er dannet ud fra de tidligere turistindsatser i Ringkøbing Fjord Turisme og ProVarde. Projektet, som omhandler selve etableringen af destinationen, løber fra 2019 til 2022. Destinationen er, efter sammenlægningen, blandt top to af Danmarks største destinationer, hvilket er målt på antal overnatninger.

Noget af det som man i destinationen arbejder med at opnå i projektet, er bl.a., at etablere og sikre en indgang for alle erhvervsdrivende, som ønsker at indlede et samarbejde relateret til turismeudvikling. Derudover er det et ønske at samle turismevirksomheder, via netværksmøder og workshops, om etablering af arbejdsgrupper som bl.a. retter fokus på:

 • Ikoner, Landmark, faciliterer i naturen
 • Helårsoplevelser - i al slags vejrBedre kapacitetsudnyttelse uden for sæson
 • Oplevelser rettet mod gengangere
 • Reason-to-go oplevelser

Planen er også at afholde nogle stormøder for turismeerhvervet, samt at danne nogle netværksgrupper med campingpladser, feriehusbureauer, hoteller, m.m. Der skal dermed udarbejdes en udviklingsplan, hvor der fokuseres på at styrke væksten og sammenhængen på denne nye Destination, ved hjælp af fælles udviklingsprincipper og indsatser.

Der bliver lige nu arbejdet aktivt på disse områder:

 1. Destinationsdannelse og konsolidering
  1. Skabe en stærk kobling til turismeerhvervet
  2. Udnytte og underbygger områdets styrker og potentialer
    
 2. Destinationsprofilering og digitalisering: Udvikling af destinationens digitale tilstedeværelse overfor potentielle og ferierende gæster
  1. Sikre at områdets digitale synlighed opretholdes og udbyttes
  2. Sikre at området kommunikeres på en sammenhængende, troværdig og tiltrækkende måde til både nuværende og nye målgrupper
    
 3. Oplevelsesudvikling og oplevelseskommunikation, samt kapacitetsudvikling og kapacitetsudnyttelse
  1. Skabe udvikling af nye oplevelser med afsæt i identificerede, uforløste potentialer
  2. Skabe forbedret kommunikation af reason-to-go oplevelser
  3. Skabe nye tilbud og koncepter som udnytter kortferie-potentialet
  4. Skabe helårsturisme med endnu større fokus på sæsonfordeling

Det er her væsentligt, at fokus ligger på kvalitet frem for kvantitet, og at der i denne sammenhæng måles på gæsternes tilfredshed og anbefalingsvillighed. Herudover er det lokale borger- og erhvervsperspektiv også vigtig og skal dermed overvejes og inddrages i projektet.

Projektet er finansieret af:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Social Media: