En museumsfacade blandt træer med

FLUGT

Foto: Danyu Zeng

Danmarks nye internationale museum for flygtningehistorier. 

Fra flygtningelejren i Oksbøl til flygtninge i verden

I slutningen af Anden Verdenskrig ankom mere end 250.000 civile tyskere til det besatte Danmark efter en dramatisk og voldsom flugt. Den Røde Hærs angreb på Nazityskland i krigens sidste måneder gik i høj grad ud over civilbefolkningen og fordrev millioner af tyskere fra deres hjem. I 1945 blev Danmarks største flygtningelejr etableret i Aal Plantage i Oksbøl. Den husede 35.000 flygtninge, da den var størst. Det er i dette område, at FLUGT nu er etableret.

Men store flygtningestrømme er ikke kun et historisk fænomen. Tværtimod. Verden oplever i disse år de største flygtningestrømme nogensinde. Krig og forfølgelse driver mennesker på flugt mod overlevelse, sikkerhed og nye hjem. Stærke billeder fylder i medierne, meninger flyver mellem politikere, og debatten er allestedsnærværende. Derfor er det ikke kun tidligere tiders flygtninge, man vil møde i FLUGT. Det er også de flygtninge, der er kommet til Danmark i nyere tid fra blandt andre Vietnam, Ungarn, Afghanistan, Syrien og Ukraine.

Flygtningelejren flugt i Oksbøl

Foto:Vardemuseerne

Med FLUGT vil vi fortælle den – for mange – ukendte historie om den største flygtningestrøm, Danmark nogensinde har modtaget. Men også historien om de mange flygtninge, som er kommet til landet i nyere tid. FLUGT vil gøre tal til mennesker og formidle de helt universelle problemstillinger, følelser og mange nuancer, der knytter sig til dét at være et menneske på flugt. Dengang og i dag.

- Claus Kjeld Jensen
Museumsdirektør

Arkitektur i verdensklasse

FLUGT er tegnet af verdenskendte BIG – Bjarke Ingels Group og er arkitektur i en klasse for sig. Med afsæt i flygtningelejrens hospital, der oprindeligt bestod af 40 små syge- og operationsstuer, har arkitekterne skabt et helt nyt museum med otte store udstillingsrum. En smuk, svungen 500 m2 stor nybygning binder de originale længer sammen til én helhed. Tilbygningen fremstår udadtil som en lukket mur bygget af cortenstål, men åbner sig i et højloftet og lyst rum i træ og glas, så snart man træder indenfor. Her finder man publikumsfaciliteter som foyer, garderobe, billetsalg og museumsbutik. De to oprindelige hospitalsfløje bevarer i ombygningen deres ydre og vil fremstå i røde teglsten med småsprossede vinduer og rødt tegltag. Indvendigt finder man udstillingsrum, biograf, café, undervisnings- og konferencefaciliteter samt produktionskøkken.

Flugt museum lobby

Foto:BIG / Vardemuseerne

FLUGT er støttet af den tyske stat

Historien om de 250.000 civile tyskere, der flygtede til Danmark i slutningen af Anden Verdenskrig, er et vigtigt stykke dansk historie. Men det er i lige så høj grad en del af den tyske og europæiske historie. Hvert år besøger op mod 20.000 tyske efterkommere flygtningekirkegården i Oksbøl. Derfor har den tyske stat helt ekstraordinært givet cirka 10 millioner kroner til opførelsen af FLUGT, ligesom Slesvig-Holsten har givet ca. 750.000 kr. til museet. FLUGT formidler fortællingerne om håb, drømme, spirende indsigt, forståelse og fremfor alt forsoning mellem nationer. Fordi vores fælles historie er vigtig.

BESØG FLUGT HER

Fakta

 • Til indvielsen deltog: H. M. Dronningen, Tysklands vicekancler Robert Habeck, udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek, indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen, tysk minister for internationale kulturspørgsmål Katja Keul og museets arkitekt, Bjarke Ingels.
   
 • Den tyske stat og delstaten Slesvig-Holsten har ekstraordinært støttet opførelsen af museet med 11 millioner kroner.
   
 • Tinker Imagineers står bag udstillingsdesignet.
   
 • Udstillingen FLYGTNINGE TIL ALLE TIDER fortæller med udgangspunkt i FN's flygtningekonvention historien om flygtningestrømme gennem det seneste århundrede.
   
 • Oksbøllejren eksisterede fra 1945-1949. Den husede igennem årene op mod 100.000 tyske flygtninge. Da lejren var størst, svarede den til Danmarks femtestørste by.
   
 • Læs mere om FLUGT - Refugee Museum of Denmark på www.flugtmuseum.dk.