Turismen på Vestkysten skaber tusindvis af arbejdspladser

31.8.2021
Foto: VisitVesterhavet

Destination Vesterhavet er en af Danmarks mest attraktive feriedestinationer, og de sidste to år har destinationen indtaget førstepladsen som Danmarks største målt på gæstetallet.

I 2020 noterede Destination Vesterhavet, der favner kommunerne Varde og Ringkøbing-Skjern, 7,6 millioner kommercielle overnatninger. Det tal ligger et godt stykke under 2019, hvor destinationen havde 8,7 millioner kommercielle overnatninger, og det har betydning for mere end turisterhvervet.

En ny rapport fra VisitDenmark viser, at gæsteforbruget ikke alene kommer de klassiske turismeoplevelser og overnatningssteder til gode, men turismemilliarderne trækker tråde langt ind i både den kommunale og regionale jobskabelse og økonomi. I 2019, som er det seneste målbare år, købte turisterne i Destination Vesterhavet middage, opredninger, dagligvarer og oplevelser for 8,2 milliarder kroner, hvilket svarer til et gennemsnitligt døgnforbrug på 700 kroner. I samme periode var det samlede turismeforbrug i Region Syddanmark og Region Midtjylland, som de to kommuner ligger i, på 52,5 milliarder. Destination Vesterhavet tegnede sig således for 15,5 procent af turismeforbruget i de to regioner. Rapporten fra VisitDenmark viser også, at turisternes forbrug i 2019 havde en særdeles positiv samfundsøkonomisk effekt, da turismeforbruget generede 4,8 milliarder kroner i værditilvækst og knap 3,5 milliarder kroner i afgifter- og skatteindtægter. Desuden udgør turismen en effektiv jobgenerator, som samme år skabte knap 9000 fuldtidsstillinger.

”Rapporten tydeliggør, at turismen er en værdiskaber, der bidrager til at holde de lokale samfund i gang. Turismen skæpper i kommunekasserne, skaber omsætning til erhvervslivet og genererer jobs, og det smitter positivt af på bosætning, investeringsvilje og udvikling i lokalområderne. Fraværet af turister under pandemien demonstrerer vigtigheden af, at vi skal tiltrække flere højtforbrugende turister i fremtiden”, siger Peer H. Kristensen, som er direktør hos Destination Vesterhavet.

Selvom de danske gæster har holdt hånden under Destination Vesterhavet i sommermånederne i både 2020 og 2021, glæder direktøren sig til, at de udenlandske turister igen syner i gadebilledet og ikke mindst lægger gylden mønt i overnatningssektoren, på museer og restauranter samt inden for detailhandlen.

”De internationale gæster tegnede sig for 68 procent af turismeforbruget i 2019. Samtidig var forbruget spredt ud over hele året. Vi arbejder på at tiltrække især tyskere hele året rundt, så vi kan udvide sæsonen og gøre Vesterhavet til en helårsdestination. Det skaber værdi for hele lokalsamfundet på den lange bane – ikke mindst i form af arbejdspladser”, siger Peer H. Kristensen.

Varde Kommune er suverænt den kommune i Region Syddanmark med det største turismeforbrug på knap 3,8 milliarder kroner. Varde er ligeledes den kommune, som genererer flest job i regionen, hvor turismen tegner sig for 20,9 procent af den samlede beskæftigelse. I Region Midtjylland kommer Ringkøbing-Skjern ind på en solid andenplads med et turismeforbrug på cirka 4,4 milliarder kroner - næst efter Aarhus Kommune, hvor turisterne spenderer 5,8 milliarder kroner. Samme position tager Ringkøbing-Skjern på jobsiden, hvor godt 4.200 mennesker arbejder inden for turisme, hvilket svarer til 13,5 procent af det samlede antal beskæftigede i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Turismeforbruget har positiv betydning for den økonomiske aktivitet i både Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune, og turismen står for 21,2 procent af de samlede skatter og afgifter i de to kommuner. Det er langt over niveauet i Region Syddanmark (6,7 procent), Region Midtjylland (5,5 procent) og Danmark som helhed (6,3 procent). Således opnår Destination Vesterhavet for hver 1 million kroner i turismeforbrug, inklusiv afledte effekter, indtægter til stat og kommune på 430.000 kr., skriver VisitDenmark i rapporten.

For yderligere information kontakt venligst  Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com

Om Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet er det officielle destinationsselskab for det geografiske område, der dækker Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner, og har til formål at medvirke til at udvikle destinationen og turismen samt markedsføre Vesterhavet som et attraktivt rejsemål. Det er Destination Vesterhavets ambition at skabe Nordeuropas førende kystferiedestination – baseret på bæredygtig udvikling af turismen med fokus på kvalitet, gæstetilfredshed og omsætning til gavn for både erhverv og indbyggere i de to kommuner Varde og Ringkøbing-Skjern. Vesterhavet var den mest besøgte turistdestination i Danmark i 2020.

Om rapporten ”Turismens økonomiske betydning 2019”

Rapporten er udarbejdet af VisitDenmark og belyser turismens økonomiske betydning i Destination Vesterhavet i 2019. Rapporten analyserer turisternes samlede forbrug på destinationen, herunder hvor meget forskellige typer af turisme bidrager med økonomisk, og hvilke produkter turisterne køber. Rapporten perspektiverer turismens størrelse i forhold til resten af Region Syddanmark, Region Midtjylland og landet som helhed.

Turismens samfundsøkonomiske betydning for beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu dokumenteres, samt hvorledes de samfundsøkonomiske effekter fordeler sig på branchegrupper.