Vestkystens turismevækstklynge 2018/2019

Partnerskab for Vestkystturisme præsenterer ny bestyrelse

26.2.2024
Foto: Ringkøbing Fjord Turisme

Der er vagtskifte i Partnerskab for Vestkystturisme. Destinationsselskaberne VisitNordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vadehavskysten har udpeget seks medlemmer til bestyrelsen, der tæller tre nye og tre velkendte ansigter.

Partnerskab for Vestkystturisme arbejder for at skabe bæredygtig udvikling i kyst- og naturturismen i Danmark med fokus på Vestkysten og realisering af udviklingsplanen for Vestkysten, der blev lanceret i juni 2018.  Bestyrelsen består af seks medlemmer, og destinationsselskaberne udpeger af sin egen bestyrelseskreds hver to bestyrelsesmedlemmer. Én af destinationens udpegede skal være borgmester i en af de kommuner, som turismeområdet repræsenterer.

”Den nye bestyrelse for Partnerskab for Vestkystturisme udgør tilsammen et kompetent, alsidigt og handlekraftigt hold med de rigtige kompetencer inden for ledelse, politik, virksomhedsdrift og selvfølgelig turisme. Jeg vil gerne takke de afgående medlemmer for den store indsats i bestyrelsesarbejdet. Vi har en Vestkyst, der står for over 20 millioner kommercielle overnatninger, hvilket svarer til 35 procent af turismen i Danmark. Det kan vi godt være stolte af”, siger Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune og formand for Partnerskab for Vestkystturisme.

Den nye bestyrelse, der konsoliderer sig den 4. marts, består af kendingene Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune, Claus Pedersen, direktør for Ribe Fritidscenter og Svømmehal, og Frank Jensen, borgmester på Fanø. De nye ansigter er Lisbeth Valther, bestyrelsesformand i Destination Vesterhavet, Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og Jan Brusgaard, ejer af Feriepartner. Sekretariatet for partnerskabet er ved årsskiftet flyttet fra Dansk Kyst- og Naturturisme til Destination Vesterhavet.

Ambitionerne for Vestkysten er skyhøje og stiler mod, at Vestkysten skal være blandt Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer. I 2024 er Vestkysten for første gang nogensinde kommet på finansloven med en engangsbevilling på 14 millioner øremærkede kroner til videreudvikling af planen for Vestkysten. Foreningen arbejder for en fremtidig statslig medfinansiering af udviklingsplanen på 100 millioner kroner. Indsatserne i planen arbejder ind i den nationale turismestrategi og gennemføres i tæt samarbejde med VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme. Finansieringen er derved en investering i hele dansk turisme.

Årsmøde for Vestkystturismen

Den nye bestyrelse inviterer til årsmøde den 4. marts med efterfølgende borgmestermøde. På begge møder vil partnerskabet drøfte udviklingsplanen og Vestkysten som drivkraft for turismevæksten i Danmark. Omdrejningspunktet på årsmødet er Vestkystturismen som en af dansk turismes helt store milliardforretninger med en årlig omsætning på knap 25 milliarder kroner. Potentialet er langt større. Indsatsen er vigtig i det tyndtbefolkede område, hvor turismen er livsnerven, der skaber arbejdspladser, omsætning og levende lokalområder, hvor det er attraktivt at bosætte sig.

Katja Moesgaard, som er direktør i VisitDenmark, uddyber Vestkystens markedsperspektiver og kampagnemuligheder, mens projektchef Henrik Lund i Realdania folder fondens fokus på Vestkysten ud. Dagen rundes af med en paneldebat om autocamper-turisme med afsæt i, hvordan vi navigerer i muligheder og udfordringer.

Det er gratis at deltage i årsmødet, der afholdes den 4. marts 2024 fra kl. 10.00-12.00 på Nørre Vosborg i Vemb. Tilmelding skal ske hos Destination Vesterhavet.  

For yderligere information kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com

Om Partnerskab for Vestkystturisme

Partnerskab for Vestkystturisme er et strategisk samarbejde mellem ti vestkystkommuner og er forankret hos Destination Vadehavskysten, Destination Vesterhavet og VisitNordvestkysten. De deltagende kommuner er Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommune. Partnerskabet arbejder med at udvikle hele Vestkysten til én stærk destination gennem fælles vækstaktiviteter. Destination Vesterhavet varetager sekretariatet for partnerskabet.