Muslingehytter kan blive Vesterhavsturisters nye feriehuse. Unikke overnatningssteder skal være med til at tiltrække kortferie-turister hele året til Destination Vesterhavet.

Muslingehytter kan blive Vesterhavsturisters nye feriehuse

23.11.2021
Foto: Norrøn & Landsyd

Unikke overnatningssteder skal være med til at tiltrække kortferie-turister hele året til Destination Vesterhavet. Tre arkitektvirksomheder præsenterer nu skitser til arkitektoniske perler, der pakker overnatning ind i natur, bæredygtighed og kulturarv.

Muslingehytten, Konkyliehytten, Engens Hvile og Straa kan være navnene på overnatningsstederne, når turister i fremtiden besøger Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. CO2-venlige naturinspirerede boutique hoteller eller luksus-shelters med hotelservice skal nemlig være med til at etablere ny markedsrelevant overnatningskapacitet og tiltrække nye målgrupper. Således har tre arkitektvirksomheder præsenteret deres bud på, hvordan man gennem spændende arkitektoniske løsninger kan fremhæve bæredygtighedshistorien samtidig med, at man skaber overnatningsprodukter, der kan tiltrække international opmærksomhed. 

”Vi ser en stigende tendens til, at gæster tiltrækkes af særegne overnatningsmuligheder, som er en fortælling i sig selv. Trætophytter i Sverige, søhytter på klippekanten i Norge og arktiske domer i Finland har trukket solid international omtale, og det er med til at tiltrække nye målgrupper til en destination. Fremtidens turister søger stedbundne og unikke oplevelser, og det giver rigtig god mening at flette Vesterhavets naturfortælling og kulturarv ind i overnatningsproduktet”, siger Peer H. Kristensen, som er direktør i Destination Vesterhavet.

Tidligere på året udskrev Destination Vesterhavet, Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune samt Dansk Kyst- og Naturisme derfor en arkitektkonkurrence støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor kreative virksomheder kunne byde ind med ideer til, hvordan man skaber nye bæredygtige overnatningsmuligheder, der både er CO2-venlige og har international brandingværdi. Norrøn & Landsyd, Studio Heima, Orca & The Upcycl samt Stedse blev udvalgt til at arbejde videre med at udvikle arkitektoniske løsninger, der kan inspirere turismevirksomhederne i arbejdet med at etablere nye overnatningsmuligheder, der er i sync med naturen, miljøet og det stedbundne dna.  De tre arkitektvirksomheder præsenterede i dag deres bud.

Norrøn & Landsyd er specialiseret i destinationsudvikling og har fokus på at skabe autentisk kvalitativ arkitektur. Med afsæt i naturens pejlemærker, vinden og havet har de tegnet Muslingehytten og Konkyliehytten, der er formgivet efter havets elementer.

Studio Heima arbejder i krydsfeltet mellem bygningsarkitektur og indretning. Det er især kulturarv og analyse, der danner fundamentet i deres huskoncept Straa, der bygger på stråtage, naturlige byggematerialer og genbrugsmateriale. De har inviteret ORCA og The Upcycl med på projektholdet.

Stedse står bag huskonceptet Engens Hvile med huse, der foldes ud og inviterer naturen inden for via porte, der er inspireret af de traditionelle revleporte på de oprindelige klitgårde. Afsættet er, at arkitekturen skal forholde sig til samtiden, bygge videre på historien og sætte sine spor i fremtiden.

”Arkitekterne har præsenteret nogle meget innovative koncepter, der differentierer sig i forhold til de eksisterende overnatningsenheder, ligger højt på lækkerhedsparameteret og har overraskende design med potentiel international brandingværdi. Samtidig er løsningerne fleksible, så det er muligt at tilføre et lokalpræg, der er tilpasset omgivelserne og udvalgte målgrupper. Jeg håber, at overnatningsaktørerne tager godt imod løsningerne, så vi kan se dem i landskabet i nær fremtid”, siger Peer H. Kristensen.

Udgangspunktet for arkitektløsningerne er, at forslagene både skal kunne etableres på campingpladser samt som fritliggende hotelenheder. Skitserne skal dermed imødekomme de krav, der er gældende i både camping- og i bygningsreglementet i forhold til helårsanvendelse. Alle arkitektforslag, der rummer både sovepladser, bad og køkken med mere, ligger i to versioner skræddersyet til henholdsvis to eller fire til seks personer.

De tre arkitektvirksomheder er udvalgt blandt 15 virksomheder, som indleverede idéoplæg. Oplæggene blev vurderet af et panel bestående af repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme og Destination Vesterhavet.

Muslingehytter kan blive Vesterhavsturisters nye feriehuse. Unikke overnatningssteder skal være med til at tiltrække kortferie-turister hele året til Destination Vesterhavet. 

For yderligere information kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com

Om Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet er det officielle destinationsselskab for det geografiske område, der dækker Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner, og har til formål at medvirke til at udvikle destinationen og turismen samt markedsføre Vesterhavet som et attraktivt rejsemål. Det er Destination Vesterhavets ambition at skabe Nordeuropas førende kystferiedestination – baseret på bæredygtig udvikling af turismen med fokus på kvalitet, gæstetilfredshed og omsætning til gavn for både erhverv og indbyggere i de to kommuner Varde og Ringkøbing-Skjern. Vesterhavet var den mest besøgte turistdestination i Danmark i 2020.

Om Udarbejdelse af skitseforslag på arkitektoniske overnatningssteder

Formålet med udarbejdelse af skitseforslag på C02-venlige overnatningsenheder med international brandingværdi er at præsentere konkrete løsningsforslag, der kan inspirere turismevirksomhederne i Destination Vesterhavet til yderligere udvikling af overnatningskapaciteten med bæredygtige og innovative løsninger samt at understøtte arbejdet med at etablere ny og markedsrelevant overnatningskapacitet.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Dansk Kyst og Naturturisme og finansielt støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Det samlede udbud kan læses her.