Vækst i turisterhvervet

Vækst i turisterhvervet 2014

Foto: Ringkøbing Fjord Turisme

Demonstrations- og EU-projektet ”Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til by- og havnemiljøer” har til formål at give modeleksempler på, hvordan der – med fokus på turisme - kan arbejdes helhedsorienteret, innovativt og sammenhængende med at skabe erhvervsmæssig vækst i by- og havnemiljøer. 

Projektet er tilknyttet det nationale udviklingsprojekt ”Oplevelsesbaseret Kystturisme”. Udgangspunktet er de to kystbyer Hvide Sande og Søndervig, der er udpeget til at gå forrest og være eksempler på, hvordan kystturismen i hele Danmark kan udvikle sig på en måde, der er til glæde og gavn for turister, erhvervsliv og lokale beboere.

Der skal arbejdes med

Fysisk planlægning gennem borgerinddragelse og byvandringer.
Erhvervsmæssig vækst gennem netværk.
Lokal serviceudvikling - værtskab.
I Søndervig bliver byens historie som badeby bragt i spil gennem værdisættet ”Søndervig en moderne badeby”. I den forbindelse satses der på at udvikle faciliteterne i byen og søge at sætte fokus på et kurkoncept. Desuden skal der udvikles et koncept for stedbundne madmenuer og fødevarer.

I Hvide Sande er det den vestjyske hverdag og historie samt byens placering mellem hav og fjord, der danner baggrund for værdisættet ”Livet på kanten af naturen”.
Erhvervsmæssigt arbejdes der på at skabe en større sammenhæng mellem de forskellige havnemiljøer, samt udvikling af et koncept for et fiske- og fødevarehus. Derudover er der planer om at udvikle en kunstnerkoloni og et hotel med mulighed for at tiltrække turister indenfor konference- og eventturisme.

…..og alt det der ikke er tænkt på endnu.

Målet med projektet 
Formålet er at skabe erhvervsmæssig udvikling og øge kendskabet til både Hvide Sande og Søndervig som en destination med mange muligheder.