Et tilbud om rådgivning

Udbud – Webskabeloner til hjemmesider 2015

Foto: Ringkøbing Fjord Turisme

Formålet med denne opgave er, at hjælpe små og mellemstore(SME’er) virksomheder inden for turisterhvervet med at få bedre websites.

Det skyldes, at de små aktører er en væsentlig del af turismens værdikæde og de derved er med til at påvirke turisternes beslutningsproces, før de booker ferien. Samtidig skal det også synliggøre virksomhederne under turisternes ferie. Eksempler på virksomhedstyper, vi forestiller os kunne gøre brug af tilbuddet om en ny hjemmeside, kunne være B&B, små oplevelsescentre som legeland, bondegårdsferiesteder osv. eller restauranter.

Vi ønsker hjemmesideskabeloner til brug for SME’er i de to destinationer. Som minimum én til hver destination, der tager afsæt i den pågældende destinations designmanual. Det vil sige, at hvis en webskabelon skal bruges på Østkysten, så skal den tage afsæt I Destination Djurslands designmanualer osv. Hvis den skal bruges af en aktør ved Vestkysten, så skal den tage afsæt I Ringkøbing Fjord Turismes materiale.  

Tidsplan for opgaven:
Opgave offentliggjort d. 13/5–2015
Svarfrist 1/6-2015
Vinder af opgaven bliver kontaktet direkte senest d. 7/6-2015
Skitser på skabelonerne skal være klar d. 15/7-2015 til godkendelse.
Færdige skabeloner afleveres 1/8-2015.
Opkvalificering af medarbejdere ved Ringkøbing Fjord Turisme og Destination Djursland inden 1/9-2015