Et tilbud om rådgivning

Tilbudsindhentning: Stærke Feriesteder – stærke medarbejdere

Foto: Ringkøbing Fjord Turisme

Opgaven er en del af projektet: ”Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse”. Dette projekt er et samarbejde mellem Destination Djursland og Ringkøbing Fjord Turisme. Projektet finansieres delvist af Vækstforum Midtjylland. 

Af strategien ”Ny VÆKST i turismen” fremgår det, at indsatserne skal koncentrere sig om at skabe vækst gennem 3 forretningsområder med afsæt i stærke værdikæder og geografiske alliancer. Et af de forretningsområder, som skal bidrage til væksten, er ”Stærke Feriesteder”. Forretningsområdet ”Stærke Feriesteder” fokuserer på at udvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i Midtjylland. Disse skal gennem øget professionalisering, udvikling og samarbejde skabe mere handlekraftige destinationer, der skal sikre forankring og koordination.

Stærke destinationer har behov for stærke medarbejdere. Derfor igangsætter Ringkøbing Fjord Turisme og Destination Djursland et forløb, der skal adressere nogle områder, hvor der er et konstant behov for opkvalificering og professionalisering.

Det skal desuden understøtte den overordnede indsats omkring kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse og sikre at:

Destinationsorganisationerne som helhed er professionelle samarbejdspartnere for turismeaktørerne.
At medarbejderne er i stand til at se deres egen rolle i udviklingen af destinationen som stærkt feriested.
At medarbejderne er med til at sikre kvalitet i den overordnede kommunikation af kystferieproduktet.
Overordnede målsætning: at sikre en højere grad af partnerengagement i arbejdet med online tilstedeværelse og synligheden/udviklingen af de stærke feriesteder.