Best cases

Best Cases 2011-2016

En hvidbog af Ringkøbing Fjord Turisme, private turismeaktører og Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Stærke Feriesteder Vest -  Et offentligt privat partnerskab som katalysator for projekternes succes.

Det offentlige private partnerskab mellem Ringkøbing Fjord Turisme, udvalgte private turisme-erhvervsaktører og Ringkøbing-Skjern Kommune har gennem hele perioden 2011-2016 været et bærende element for projekternes gode effekt.

Hent Hvidbogen her
Download pdf

Hvidbog 2011-2015

pdf / 2.76 MB

Hent Hvidbogen her
Download pdf

hvidbog 2015-2016

pdf / 4.5 MB

Logo Bjælke - RFT - Naturens Rige - Midt - Den Europæiske landdistrikt