Sommerhus

Vedtægter Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet er opstået ved en fusion mellem Ringkøbing Fjord Turisme og turismeaktiviteterne i den selvejende institution ProVarde, med Ringkøbing Fjord Turisme som den fortsættende forening.

Vedtægter Destination Vesterhavet
Download pdf

Vedtægter Destination Vesterhavet

pdf / 339 kB