Vægter i Ringkøbing

Den gamle købstad Ringkøbing

Foto: Jørn Deleuran

Ringkøbing, den ældste by i området, er som ”den hyggelige gamle dame”, der med glæde og i fred og ro byder sine gæster velkommen.

Ringkøbing er en af landets bedst bevarede købstæder. Engang kom handelsmænd og bønder langvejs fra for at handle med dyr på markedspladsen, men i dag kommer gæster og andre mere for at opleve den hyggelige gamle by med brolagte gader og smukke huse - og selvfølgelig for at handle i byens butikker.

Plesner byen Ringkøbing

En gåtur i Ringkøbings gamle gader med et kig ind i de hyggelige gårde fortæller historien om en by med mange købmandsgårde. Herfra duftede det af tobak fra fjerne lande, og friskt tovværk blev fremstillet på egne værksteder, de såkaldte reberbaner. Du skal forestille dig en livlig trafik af hestevogne, der rumler over brostenene på vej ind i byen med korn, dyr eller andet, der skal sælges videre fra de forskellige købmandsgårde. Torvet i Ringkøbing er det centrale midtpunkt med gamle, historiske huse og fint restaurerede gader, der fører lige ned til havnen i Ringkøbing.

Ulrik Plesner

Mange af Ringkøbings smukke, røde huse med røde tegltage er tegnet af arkitekt Ulrik Plesner. Han blev født den 17. maj 1861 i Vedersø Præstegård, hvor senere også digterpræsten Kaj Munk boede. Plesner fik stor betydning for sin generation af arkitekter, og mange af hans huse i blandt andet Skagen og København - og ikke mindst Ringkøbing - bliver stadig beundret for deres skønhed.

En stilskabende arkitekt

Plesner var en produktiv og stilskabende arkitekt, som på sin vis satte ind mod det føleri og den overdrevne individualisme, som havde bredt sig inden for arkitekturen i tiden omkring første verdenskrig. Han er fra den generation af arkitekter, der kom fra kirkelige miljøer, og den enkle byggestil med tætte, sammenstillede bygninger i røde kulbrændte mursten og hvide gesimser og bånd blev en stærk inspirationskilde for den unge arkitekt.

Plesner-byggeri Ringkøbing

Foto:Presse

Vægterne i Ringkøbing

Vægteren skulle i gamle dage opretholde ro og orden i byen om natten. Som regel var han bevæbnet med en morgenstjerne, når han gik og sang sine vægtervers ved hvert timeslag. I dag kan man stadig følge vægterne på deres ture rundt i Ringkøbings gader.

Den gamle skik med vægtere blev genoplivet i Ringkøbing godt hundrede år efter, at de danske vægterkorps ellers blev ophævet. Vægterlauget i Ringkøbing blev således stiftet i 1975, og i begyndelsen gik vægterne deres ture nogle få uger hver sommer, senere blev det til to måneder. Korpset har i dag otte medlemmer, som skiftes til at gå syngende igennem gaderne hver aften i sommertiden.

En sang for en tår 

Historien kommer pludselig tæt på, når man følger vægterne rundt i byen, mens de synger deres vise om, at nu skal man gå i seng og sove. Ofte synger vægterne også for gæster på byens restauranter og værtshuse, og som tak får de "en lille en", for byens udskænkningssteder tager sig pænt af sine vægtere. Af og til synger de også ved et privat hus, hvor beboerne står klar med flasken mod at få lov at høre en bestemt sang, måske en godnatsang for børnene. Vægterlauget repræsenterer altid Ringkøbing ved de europæiske vægtertræf.

Vægterne i Ringkøbing

Foto:hvidesande.dk

Skibsværfter og vindmølleindustri

Ringkøbing er den ældste by i området, og allerede i år 1443 blev den udnævnt til købstad, men først cirka hundrede år senere oplevede byen rigtig stor fremgang som følge af studehandel fra et stort opland og et voksende fiskeri. Ringkøbing Amt blev stiftet i 1794, og byen blev dermed Danmarks mindste amtmandsby. Senere kom så skibsværft, vindmølleindustri og vinduesfabrik til byen. 

Vindmølle, Vestas

Foto:Sven Piper