Visitvesterhavet
Købstaden Ringkøbing

Den gamle by Ringkøbing

Ringkøbing, den ældste by i området, er som ”den hyggelige gamle dame”, der med glæde og i fred og ro byder sine gæster velkommen.

Ringkøbing er en af landets bedst bevarede købstæder. Engang kom handelsmænd og bønder langvejs fra for at handle med dyr på markedspladsen, men i dag kommer gæster og andre mere for at opleve den hyggelige gamle by med brolagte gader og smukke huse - og selvfølgelig for at handle i byens butikker.

Skibsværfter og vindmølleindustri

Ringkøbing er den ældste by i området, og allerede i år 1443 blev den udnævnt til købstad, men først cirka hundrede år senere oplevede byen rigtig stor fremgang som følge af studehandel fra et stort opland og et voksende fiskeri. Ringkøbing Amt blev stiftet i 1794, og byen blev dermed Danmarks mindste amtmandsby. Senere kom så skibsværft, vindmølleindustri og vinduesfabrik til byen.