©  Foto:

Vardes gamle rådhus

Varde Rådhus på Torvet er tegnet af L. A. Winstrup og stod færdig i 1872. Den blev ting- og arresthus for Varde købstad, men rummede også byens kommunale forvaltning. Som følge af samfundsudviklingen blev pladsforholdene på rådhuset for trange. I dag anvendes rådhuset til vielser og repræsentative formål.

Vardes gamle rådhus blev opført i begyndelsen af december i 1872. Rådhuset var bygget som rådhus for Varde By samt ting – og arresthus for købstaden, Øster – og Vester Horne herreder samt Skads herred.

Bygningen er en flot bygning med det stateligt udseende, og er opført i historicismens byggestil af bygmester H.F. Hansen i Varde. Selve bygningen blev tegnet af arkitekt og kongelig bygningsinspektør i Kolding, L.A. Winstrup, som tegnede en lang række rådhuse, hospitaler og andre offentlige bygninger, ligesom han stod bag en lang række kirkerestaureringer og andre bygninger.

Fra 1917 var der kun politimyndighederne tilbage, og de kommunale kontorer havde til huse i lejede lokaler ude i byen. I 1955 flyttede politiet ud, og tyve år senere måtte byrådet erkende, at rådhuset ikke længere kunne rumme administrationen

Nøjagtig 100 år efter opførelsen besluttede Varde Kommune i 1972, at det gamle rådhus var blevet for lille. I 1976 tog man derfor den nye administrationsbygning på Bytoften i brug, og det gamle rådhus forblev i brug til repræsentative formål.