Vardes gamle rådhus

Varde Rådhus på Torvet er tegnet af L. A. Winstrup og stod færdig i 1872. Den blev ting- og arresthus for Varde købstad, men rummede også byens kommunale forvaltning. Som følge af samfundsudviklingen blev pladsforholdene på rådhuset for trange. Fra 1917 var der kun politimyndighederne tilbage, og de kommunale kontorer havde til huse i lejede lokaler ude i byen. I 1955 flyttede politiet ud, og tyve år senere måtte byrådet erkende, at rådhuset ikke længere kunne rumme administrationen.

I dag anvendes rådhuset til vielser og repræsentative formål.