©  Foto:

Vardes "Double Vision"

Maleriet på gavlen til Kulturspinderiet, Vestervold 11 i Varde, repræsenterer verdensmål nr. 2 og tager udgangspunkt i unge mennesker fra vesten og deres tanker og følelser om sult i verden.

Værket er skabt af Ulrik Schiødt, som forlængst har etableret sig som stor kunstner inden for væg- og gavlmalerier. I maleriet visualiseres et af de symptomer, der kan opstå ved sult, nemlig synsforstyrrelser. Deraf silhuetternes i transparente dobbeltlag. Desuden er der indtænkt en grafisk henvisning til Vardes mange skulpturer og ikke mindst vægmaleriets placering lige ved skateranlægget.