©  Foto:

Sømærke ved Kærgaard

Havmærket ved Kærgaard blev opført i 1885, og fredet i 1997. Sømærket er ved Kærgård Strand, som er en smuk sandstrand mellem Børsmose og Henne Strand. Lige ved siden af sømærket er der parkeringspladser, som giver dig mulighed for at stå på toppen med udsigt over det brusende Vesterhav.

Sømærker eller båkerne langs den jyske vestkyst er høje, skulpturelle, trebenede trækonstruktioner, der stammer fra 1884-85 og indgår i et samlet system af sømærker, som det daværende Kyst og Klitvæsen rejste for at forbedre søsikkerheden.

Af de oprindeligt 23 sømærker blev de tilbageblevne 11 båker i Gl. Skagen, Løkken, Vigsø, Thorup, Stenbjerg, Vedersø Klit, Husby Klit, Havrvig, Årgab, Kærgård og Ringebjerge fredet af Skov- og Naturstyrelsen i 1997.

Sømærkerne er op til 12 meter høje og "hovederne" kan være en cirkel, en trekant, en firkant eller en anden letgenkendelig figur, der alle var indtegnet som signaturer på søkortene, så navigatørerne kunne bestemme skibenes nøjagtige positioner.

Sømærkerne har ikke længere nogen søfartsmæssig funktion, men anses sammen med redningsstationerne for vigtige kulturhistoriske og arkitektoniske kendetegn i det vestjyske kystlandskab.

Navnet ”båke” er afledt at det tyske ”Baken” eller ”Bavn”, der i Middelalderen var betegnelsen for en stabel brænde, antændt som signalbål på et højtliggende sted.

Ringebjerge Båke

2 km syd for Vejrs Strand.

Pos. 55°36´42,73´´N 8°6´47,6´´Ø

Højde 13 meter

Rejst 1884

Istandsat 1899

Fredet 1997

I år 1900 etableres en hvid lanterne, der kan ses 360 grader rundt. Lyset var i årene efter tændt fra senefterår til senforår frem til 1978, hvor lyset på båken afinstalleres.

 

Kilder:

https://www.aldus.dk/fanoe/kaaver/jyllands-baaker.html

http://www.baken-net.de/index6.htm