©  Foto:

Sømærke ved Husby

Sømærket ved Husby Klit er en flot båke 7 kilomenter nord for Søndervig, som blev rejst i 1884 og fredet i 1997.

Historiske markante sømærker langs Vesterhavet

Sømærkerne eller båkerne langs den jyske vestkyst er høje, skulpturelle, trebenede trækonstruktioner, der stammer fra 1884-85 og indgår i et samlet system af sømærker, som det daværende Kyst og Klitvæsen rejste for at forbedre sø-sikkerheden.

Af de oprindeligt 23 sømærker blev de tilbageblevne 11 båker i Gl. Skagen, Løkken, Vigsø, Thorup, Stenbjerg, Vedersø Klit, Husby Klit, Årgab, Havrvig, Kærgård og Ringebjerge fredet af Skov- og Naturstyrelsen i 1997.

Sømærkerne er op til 12 meter høje og "hovederne" kan være en cirkel, en trekant, en firkant eller en anden letgenkendelig figur, der alle var indtegnet som signaturer på søkortene, så navigatørerne kunne bestemme skibenes nøjagtige positioner.

Båkerne har ikke længere nogen søfartsmæssig funktion, men anses sammen med redningsstationerne for vigtige kulturhistoriske og arkitektoniske kendetegn i det vestjyske kystlandskab.

Navnet ”båke” er afledt at det tyske ”Baken” eller ”Bavn”, der i Middelalderen var betegnelsen for en stabel brænde, antændt som signalbål på et højtliggende sted.


Husby Klit Båke

Vest Stadil Fjord, Hovvig.

7 km nord for Søndervig.

Pos. 56°10´40´´N 08°07´34´´Ø

Højde 12 meter

Rejst 1884

Fredet 1997

Allerede fire år efter etablering af båken i Husby Klit besluttede den danske regering, at den skulle flyttes en smule og bygges om.

 

Kilder:

https://www.aldus.dk/fanoe/kaaver/jyllands-baaker.html

http://www.baken-net.de/index6.htm