©  Foto:

Sømærke ved Årgab

Sømærket ved Årgab er fra 1884, og blev fredet i 1997. Sømærket er 12 meter højt, og er beliggende 1.5 kliometer syd for Hvide Sande ved Vesterhavet. I 2012 blev sømærket fornyet, og derved genetableret med kraftigere fundering i klitterne.

Sømærker langs den jyske vestkyst.

Sømærkerne eller båkerne langs Vesterhavet er høje, skulpturelle, trebenede trækonstruktioner, der stammer fra 1884-85 og indgår i et samlet system af sømærker, som det daværende Kyst og Klitvæsen rejste for at forbedre søsikkerheden.

Af de oprindeligt 23 sømærker blev de tilbageblevne 11 båker i Gl. Skagen, Løkken, Vigsø, Thorup, Stenbjerg, Vedersø Klit, Husby Klit, Årgab, Havrvig, Kærgård og Ringebjerge fredet af Skov- og Naturstyrelsen i 1997.

Sømærkerne er op til 12 meter høje og "hovederne" kan være en cirkel, en trekant, en firkant eller en anden letgenkendelig figur, der alle var indtegnet som signaturer på søkortene, så navigatørerne kunne bestemme skibenes nøjagtige positioner.

Båkerne eller sømærkerne har ikke længere nogen søfartsmæssig funktion, men anses sammen med redningsstationerne for vigtige kulturhistoriske og arkitektoniske kendetegn i det vestjyske kystlandskab.

Navnet ”båke” er afledt at det tyske ”Baken” eller ”Bavn”, der i Middelalderen var betegnelsen for en stabel brænde, antændt som signalbål på et højtliggende sted.Årgab Båke

Holmslands Klit, ved Karen Brands Bjerge.

1½ km syd for Hvide Sande.

Pos. 55°59´22,62´´N 8°7´54,8´Ø

Højde 12 meter

Rejst 1884

Fredet 1997

Båken blev i 2012 fornyet og genetableret med en kraftigere fundering i klitterne.

Kilder:

https://www.aldus.dk/fanoe/kaaver/jyllands-baaker.html

http://www.baken-net.de/index6.htm