Visitvesterhavet

Skallingen

Skallingen er opstået ved havets aflejringer af sand inden for de sidste 3-400 år. Indtil århundredskiftet havde Skallingen karakter af et højsand. Først i løbet af dette århundrede er halvøen gradvis blevet grøn. Det er ofte sket, at havet er brudt igennem klitterne på Skallingens vestside og derved i perioder opdelt den i øer. I tidens løb er der dannet et marsklandskab på østsiden ved aflejring af slik, som tidevandet har transporteret ind i Ho bugtområdet. Det er ikke tilladt at medbringe hunde på Skallingen af hensyn til dyrelivet.