©  Foto:

Oksby Gamle Kirke

Oksby Gamle Kirke var Danmarks sidste stråtækte kirke. Besøger man det sted, hvor Oksby gamle kirke lå indtil 1891, finder man et stille og fredfyldt sted, hvor historiens vingesus kan nære fantasien. Midt på kirkegården er der en gruset plet, der tegner et billede af kirkens placering og størrelse. Kirken mindede allermest om et bondehus, der vidner om egnens små økonomiske midler. Da kirken blev bygget i midten af 1700-tallet, var der ikke råd til en kirkeklokke. Det fik kirken først, da beboerne reddede en klokke fra et strandet skib. Klokken er i dag ophængt på stedet i et stativ. Allerede i 1770 måtte kirken graves fri for det sand, der til stadighed føg ind om kirken og kirkegården. At sandflugten var til fare for kirken i disse år, forstår man bedre hvis det huskes, at der ikke fandtes træbevoksning i området. En tidligere kirke menes at have ligget lidt nord for denne - måske dybt begravet i en klit? Endnu findes en del gravsten på den forholdsvis store kirkegård. Her hviler bl.a. 26 mænd fra Blåvand, der omkom en nat under en redningsaktion i 1843. De 23 af dem var familiefædre - et umådeligt hårdt slag for det lille samfund.