©  Foto:

Næsbjerg Kirke

Næsbjerg Kirke nævnes første gang i 1300 tallet. Den var oprindelig en lille romansk kvaderstensbygning bestående af kor og skib. I senmiddelalderen er der tilføjet våbenhus foran skibets norddør samt et tårn. Tårnet blev i 1811 forsynet med pyramidespir.