©  Foto:

Mylius-Erichsen Statuen

Ved Ringkøbing Museum står denne flotte statue af polarforskeren og lokalfødte Lydvig Mylius-Erichsen. Han var leder af den berømte Grønlandsekspedition i 1902-04, og i 1906-07 ledede han igen en ekspedition til den nordøstligste del af Grønland. Mylius-Erichsen selv, samt andre fra ekspeditionen omkom i november 1907. Kun et lig blev fundet samt en dagbog, der fortalte om holdets skæbne.

Foran Ringkøbing Museum finder du en statue af polarforskeren Mylius-Erichsen.

Lydvig Mylius-Erichsen er en dansk forfatter og polarforsker der som ung flyttede fra sin barndomsby Ringkøbing til København for at studere som journalist og forfatter.

Hans livsværk blev to grønlandsekspeditioner, som han selv planlagde og gennemførte i 1902-04 ”Den litterære Ekspedition”. Denne ekspedition berejste Grønlands vestkyst helt op til Thuledistriktet, og inspirerede ham til digtsamlingen Isblink.

I 1906-08 ledede han Danmark-ekspeditionen, der berejste og kortlagde den hidtil ukendte nordøstgrønlandske kyst. Her omkom Mylius-Erichsen i november 1907 sammen med sine to rejsefæller. Årsagen var at det ikke lykkedes dem at nå tilbage til ekspeditionens base i Danmarkshavn, før sommertøvejret umuliggjorde slædekørsel.