©  Foto:

Megalitanlægget i Ølstrup

Stengrave, jættestuer og dysser...

Megalitkulturen er knyttet til de store stengrave, jættestuer og dysser fra yngre stenalder. Anlægget omfatter to langdysser, hvoraf den sydligste, der savner randsten, er 58 m lang og har tre gravkamre, den nord- ligste er 32 m lang og havde kun et, stærkt ødelagt kammer. Her er også en langhøj på 45 m, som indeholdt en jordgrav fra dyssetid, samt en mindre rundhøj med to enkeltgrave. Ved udgravningen i 1935 fandtes et par flintøkser, en tværpil, 342 ravstykker og en stridsøkse.