©  Foto:

Jens Sønderups Mindesten

Mindesten over folketingsmedlem og minister Jens Sønderup (1894 - 1978).

Stenen er i 1979 rejst af Skjernkredsens Venstreforening. Stenhugger er Charles Vendelbjerg, Skjern.

Inskription:

Jens Sønderup
minister
Skjernkredsens folketingsmand
1935 - 1960

Som dybest brønd gir klarest vand

Skjernkredsens venstre rejste i taknemlighed dette minde 1977.

Jens Sønderup blev valgt i Folketinget i 1935 og var medlem af dette indtil 1960.

Han var arbejds- og socialminister fra 24. april 1947 - 13. nov. 1947 under regeringen Knud Kristensen der sad i perioden 07.11.1945 - 13.11.1947.
I regeringen Erik Eriksen var han kirkeminister 1950 - 1951, samt landbrugsminister i 1951 - 1953.

Da fhv. folketingsmand Simon From, Fjelstrup i 1979 afslørede stenen, udtalte han bl.a.:
"Skulle man opnå noget hos Venstre, så gik vejen over Jens Sønderup". (Kilde: Skjern dagblad 29.12.1979).