©  Foto:

I Johannes Larsens Fodspor ved Filsø og Henne Kirkeby

Vi vandrer i Fynbomaleren Johannes Larsens fodspor fra Henne Kirkeby Kro, hvor han kom gennem 30 år og malede og gik på jagt ved Filsø.

Mange af Larsens mest kendte fuglemalerier er malet ved Filsø, som han elskede så højt og mistede! Turen er også fortællingen om hvordan Filsø genopstod i 2012 ved et historisk stort naturgenopretningsprojekt. På vandreturen smager vi på et par gode snapse med smag af naturen, noget Johannes Larsen holdt rigtig meget af.

Vi slutter af med rundvisning og kaffe/kage i krohaven på Henne Kirkeby Kro. Turen er ca. 6 km lang. Dansksproget.

Maks. 20 deltagere.