Visitvesterhavet

Ho klitplantage

Ho klitplantage er den yngste plantage i området. Den er anlagt i tiden 1920 - 1940, d.v.s så sent, at mange erfaringer fra tidligere plantageanlæg kunne udnyttes ved tilplantningen.

Plantagens udprægede klitområder er fortrinsvis tilplantet med bjergfyr med en spredt indblanding af østrigsk fyr. Af andre træarter kan nævnes skovfyr og de nordamerikanske arter klitfyr (contorta) og sitkagran.

I plantagens sydlige del lå en af den jyske vestkysts vigtigste fiskerleje. Sønderside, indtil den store stormflod i 1634 udslettede det. Plantagens sydgrænse er stort set sammenfaldende med kystliniens forløb i middelalderen.