©  Foto:

Ho Klitplantage

Denne herlige klitplantage er plantet med flotte træsorter og udstyret med gode vandreruter. Desuden rummer plantagen mange interessante historier om den vestjyske fortid.

Ho Klitplantage er et naturskønt område, som ligger nær Skallingen, ikke langt fra Blåvand. Der er vandreruter samt en telt- og bålplads. Plantagens udprægede klitområder er fortrinsvis tilplantet med bjergfyr med en spredt indblanding af østrigsk fyr. Af andre træarter kan nævnes skovfyr samt de nordamerikanske arter klitfyr (contorta) og sitkagran.

Ho Klitplantage er den yngste plantage i området. Den er anlagt i tiden 1920 - 1940, det vil sige så sent, at mange erfaringer fra tidligere plantageanlæg kunne udnyttes ved tilplantningen. I plantagens sydlige del lå en af den jyske vestkysts vigtigste fiskerleje, Sønderside, indtil den store stormflod i 1634 udslettede det. Plantagens sydgrænse er stort set sammenfaldende med kystlinjens forløb i middelalderen.