Visitvesterhavet

Historiestien i Ølgod Byskov

5 km lang gåtur. Ølgod Plantage blev påbegyndt plantet i 1882 som en aktieselskabsplantage, hovedsagelig tilplantet med bjergfyr. Formålet var blandt andet at skaffe læ for den nye stationsby og sikre, at en evt. hedebrand ikke skulle omdanne de indlandsklitter, som ligger i skoven til aktive vandreklitter med sandflugt til følge.

I de forløbne 135 år har plantagen udviklet sig til en overordentlig varieret skov med ca. 25 forskellige træsorter - bjergfyr er der næsten intet tilbage af.

Plantagen ejes af Varde Kommune, og i 2013 blev navnet ændret til Ølgod Byskov, og tilsyn og vedligehold af skov og digterparken ”Hanssinelund” varetages for en stor dels vedkommende af foreningen ”Ølgod Byskovs Venner” i samarbejde med Varde Kommune.

Følg ruten med de blå pileskilte. De runde blå skilte viser, at du er på ruten. Ved hvert ”stoppested” er der et lille skilt, så du på kortet kan se, hvor du er.

Vi håber, at du vil nyde turen – god fornøjelse!