©  Foto:

Flyvergrav ved Stadil

Flyvergraven i Stadil er til minde om en engelsk Lancastermaskine, som styrtede ned vest for Stadil og eksploderede i 1943 under 2. verdenskrig. Ombord på flyet var der 4 englændere og 4 australiere, som blev dræbt da flyet sprang i 1.000 stykker.  

Flyvergraven ved Stadil er et minde for en Australsk og engelsk flybesætning, der under 2. Verdenskrig blev skudt ned over Stadil.

I 1943 var 2. verdenskrig på sit højeste, hvilket betød flere og flere døde i krigens rædsler. Natten til den 4. september angreb flere hundrede engelske bombefly Berlin, og efterlod over 550 døde. Turen hjem var planlagt, at man skulle flyve Lancastermaskinerne over vandet – og dermed ikke direkte over Danmark, da det var for farligt. Flyvet Lancaster EE138 havde dog ikke noget valg, da der ikke var nok brændstof til den lange vej ud over vandt. Derfor måtte flyet over det tyskbesatte Danmark.

En af tyskernes bunkere ved Atlantvolden fik ram på den engelske maskine. Piloten forsøgte at nødlande, men blev endnu en gang ramt. Flyet styrtede ned vest for Stadil og eksploderede da det ramte jorden, ca. 400 m syd for Ingemann Halkjærs gård.

Her fandt man rester af et fly der var sprængt i 1.000 stykker, og et stort hul, som allerede var fyldt med vand. Den store maskines besætning, som bestod af 4 englændere og 4 australiere mistede livet. I. Halkjær og de andre fra sognet lavede et kort efter et trækors til ære for de faldne.

I 1949 besøgte moderen til en af de omkomne flyvere nedstyrtningsstedet, og da I. Halkjær så, hvor rørt hun blev over det simple trækors, besluttede han sig til at sætte sig i spidsen for en indsamling med det formål at få rejst en mindesten på stedet. Sognepræsten, sognerådsformanden og Halkjær dannede et udvalg.

Den 5. maj 1950 var man klar til at afsløre stenen. Flere hundrede af egnens beboere var mødt op, da sognepræst F. Frederiksen, Stadil, påbegyndte sin mindetale for de dræbte flyvere. Efter talen foretog Ingemann Halkjær afsløringen af stenen med de 8 navne, som man havde fået fra England. (S/Ldr Kelaher´s lommebog blev af værnemagten fundet på stedet). Efter taler af amtmand A.V. Karberg, Ringkøbing, og oberstløjtnant Olsen, Viborg, nedlagde kaptajn H. Bork-Larsen en krans på Hjemmeværnets vegne. Dermed havde beboerne i Stadil givet S/Ldr Kelaher og hans besætning en gravsten.