Houvig Fæstningen bunker

Bunkerne på vestkysten

Langs vestkysten finder man stadig store beton-levn fra 2. verdenskrig.