Handicap

Til Vesterhavet med et handicap

Foto: Ringkøbing Fjord Turisme

For os er det vigtigt, at hele området omkring Destination Vesterhavet er feriedestinationen til alle. På denne måde sikrer vi, at også feriegæster med et handicap kan besøge området uden problemer.

Når man besøger området omkring Ringkøbing Fjord og er gangbesværet, sidder i kørestol eller er synshandicappet, kan man finde mange praktiske hjælpemidler, der gør det nemmere at begå sig frit og afslappet.

Fortov, lyskryds og fodgængerfelt

Mange af fortovene i byerne omkring Ringkøbing Fjord er todelt, ligesom man kender det fra de fleste byer i hele Danmark. Den ene side ud mod kørebanen er forbeholdt cykler og kendes ved, at belægningen er asfalt eller lign. Den anden side er for fodgængere og belagt med fliser, som er adskilt af små rækker brosten. Disse brosten ligger langs gåretningen og fungerer som en slags retningsviser. Stenene står i god farvekontrast til fliserne, og en evt. blindestok kan meget nemt fange rækkerne. 

Alle fodgængerfelter er markerede med de karakteristiske hvide stiplede linjer, der både kan ses pga. den store kontrast men også findes af en blindestok, fordi markeringen ligger let forhøjet på asfalten. De større lyskryds omkring Ringkøbing Fjord er udstyret med de almen kendte lydfyr.

Når der krydses sideveje eller fodgængerfelter, er der naturligvis lagt små skråninger, så man undgår at snuble eller får vanskeligheder med en kørestol.

Forretninger, caféer og restauranter

Under et besøg i en af de talrige butikker, spisesteder, museer m.m., som området tilbyder, kan feriegæsterne opdage og opleve den vestjyske lune; tilbageholdende, men med et varmt hjerte.

Langt de fleste forretninger har monteret køreramper ved deres trapper og andre forhøjninger. Disse ramper er en stor hjælp for kørestolsbrugere og mennesker med gangbesvær.

Vesterhavet, Hvide Sande Havn og fjordhavnene

I den sydlige del af havnen i Hvide Sande findes en yderst unik og skøn adgang til Vesterhavet. Her er anlagt et kunstværk i fliser over klitterne, så man uden megen besvær kan komme over klitterne. Her har alle mulighed for at opleve den imponerende natur uden at skulle føle sig begrænset af løst og ujævnt sand.

Hele fiskerihavnen i Hvide Sande er frit tilgængelig. Hele vejen langs vandkanten er der en høj betonkant, som fungerer som stopklods for blindestokken. Denne kant forhindrer et ufrivilligt bad i havnen.

Fjordhavnene i Hvide Sande, Ringkøbing, Stauning, Skaven og Bork er ligeledes anlagt med jævn belægning og kanter, der forhindrer skridtet i det uvisse. De øvrige små hyggelige fjordhavne er etablerede uden at have forandret den naturlige overflade.

Offentlige toiletter

Offentlige toiletter omkring Ringkøbing Fjord er udstyret med et handicapvenligt toilet, som er større og uden uventede trin.