Naturpark Vesterhavet

Færdsel i Forsvarets Skyde- og Øvelsesterræn

Foto: Naturpark Vesterhavet

Forsvarets areal i Naturpark Vesterhavet er cirka 6.000 hektar stort. Området rummer en fremragende og egnstypisk natur, som absolut er et besøg værd.

Ved besøg skal du være opmærksom på, at det er et militær område, der fortsat aktivt benyttes af Forsvaret. Derfor gælder der andre regler for offentlighedens adgang end der i øvrigt kendes i Danmark.

På Forsvarets arealer skelnes der mellem skydeterræn og øvelsesterræn. Særligt i skydeterrænet og den tilhørende afspærringsområde, som omkranser skydeterrænet, skal du som gæst være opmærksom på Forsvarets henvisninger. Der skydes med skarp ammunition i skydeområdet, mens aktiviteterne i øvelsesterrænet har en anden karakter.

Skydeterræn

Kallesmærsk Hede ligger mellem Blåvand og Vejers. Heden er altid lukket for færdsel af sikkerhedsmæssige årsager. Heden anvendes til øvelser med skarpskydning, og kun Kallesmærkvej er åben for trafik uden for skydeøvelsesaktiviteter.

Ved skydeterrænets afgrænsning er der skilte med en eksploderende bombe. Det er forbundet med livsfare at færdes på heden.

Afspærringsområde

I afspærringsområdet rundt om Kallesmærsk Hede må du gerne færdes, når området er åbent for publikum. Når kuglen i masten er sænket, er området åbent for færdsel. I terrænet er afspærringsområdet markeret med en kugle i en mast og skilte langs afgrænsningen med en knælende skytte.

Afspærringsområdet er lukket ved skydeøvelser. Den røde kugle i masten er hejst til tops i de pågældende områder under øvelser. Skydeøvelser kan lukke adgangen til stranden, Bordrup og Oksby Plantage, Vejers Plantage, Kallesmærskvej og området nord for Blåvand. Hold øje med de røde kugler og lamperne på skiltene med den knælende skytte. Der er ingen adgang, også selvom du ikke umiddelbart kan se aktivitet på arealet.

Husk der er fare forbundet med at opsamle ammunitionsdele. 

Hundeejer?

Hunde skal altid være i snor på Forsvarets arealer.