Biler som er parkeret på Vejers Strand

Vestkystens borgere er mere glade for turister i 2022

19.12.2022
Foto: Datingscout

Turister betyder lokale arbejdspladser, øget økonomi og bedre cykel- og vandrestier i naturen, mener borgerne i Destination Vesterhavet. Det viser en dugfrisk borgerundersøgelse.

Borgerne i Varde og Ringkøbing-Skjern kommune er glade for den lokale turisme. 76 procent af indbyggerne mener, at turismen har flere positive end negative konsekvenser for lokalområdet. Det er 7 procentpoint flere end i 2021. Kun seks procent mener, at turismen har flere negative end positive påvirkninger. Tallene stammer fra en ny borgerundersøgelse foretaget af Epinion på vegne af VisitDenmark og Destination Vesterhavet. Vi skal have borgernes holdning på bordet for at skabe en bæredygtig turismeudvikling, mener direktøren i Destination Vesterhavet.

"Vi tager temperaturen på borgernes opfattelse af turismen for at pege den bæredygtige turismeudvikling i den rigtige retning. Turismen skal udformes i balance med destinationens lokale miljø og i samspil med borgerne. Lokalbefolkningen skal gerne opleve, at turismen gør noget godt for deres samfund og er med til at udvikle området til glæde for både lokale og besøgende”, siger Peer H. Kristensen, som er direktør i Destination Vesterhavet.

Ifølge analysen er borgerne i Destination Vesterhavet faktisk mere tilfredse med turismen, end borgerne generelt er i hele Danmark. Således svarer 78 procent i Destination Vesterhavet, at de er meget enig’ eller ‘enig’ i, at turismeudviklingen bidrager positivt til lokalområdet. For hele Danmark gælder det kun 69 procent af borgerne. Det overordnede billede viser dertil, at de aspekter, der påvirkes af turismen, vurderes som mere positivt end negativt.  Tre ud af fire eller flere Vestkystborgerne vurderer, at turismen smitter positivt af på den lokale beskæftigelse, økonomi og handelsliv. Udvalget og kvaliteten af aktiviteter i naturen, forlystelser og oplevelser samt udbuddet af restaurantener og spisesteder lægger borgerne også positiv vægt på. Der, hvor flest borgere i Destination Vesterhavet vurderer, at turismen har en negativ påvirkning, er beskyttelse af miljø og naturområder samt mulighederne for at bevæge sig ugeneret rundt.

”Vi får et klart billede af, hvordan borgerne trives med turismen i vores område, og hvor der ligger nogle udfordringer, vi skal arbejde med." - Peer H. Kristensen, Direktør Destination Vesterhavet

Folk er generelt bevidste om, at turisterne er med til at generere en masse arbejdspladser og bidrager til livskvaliteten for børn, unge og ældre gennem den lokale økonomi. Borgerne er generelt stolte af, at turisterne har lyst til at besøge vores område, og mange føler et ansvar for, at gæsterne får en god oplevelse”, fortsætter Peer H. Kristensen.

Otte ud af ti borgere tilkendegiver, at de godt kan lide, at turister besøger deres egn. Desuden fastslår knap syv ud af ti borgere, at der er en passende mængde turister i deres område. 81 procent af borgerne i Destination Vesterhavet mener, at turismen ikke skaber problemer for lokalområdet. 15 procent af borgerne mener, at turismen skaber udfordringer dele af året, mens tre procent angiver, at turismen er en hovedpine hele året. Det er særligt trafikale udfordringer og mangel på parkeringsmuligheder, der er smertekilden.

Temperaturmålingen af lokalbefolkningens syn på turismen foretages en gang årligt. Undersøgelsen er et led i at sikre en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig retning for turismen i Destination Vesterhavet.

Vingaarden i Varde

Foto:Vingaarden

Borgerne hilser turisterne velkomne i Destination Vesterhavet. Så er der nemlig jobs på Vestkysten.

For yderligere information kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com

Om analysen Turismen og lokalbefolkningen

Analyse af holdningen til turismen blandt borgerne i Destination Vesterhavet er en del af en stor undersøgelse om turismens betydning og lokalbefolkningens holdninger til turismen i Danmark og deres lokalområder. Epinion har spurgt 5.971 danskere, hvoraf 503 er bosiddende i Destination Vesterhavet. Interviewene er gennemført med personer over 18 år i efteråret 2022, heraf 200 via webpanel og 303 via telefon. Data er renset, bearbejdet og efterfølgende vægtet på populationsparametre som køn, alder og destination/kommune.

Derved er resultaterne retvisende nationalt og overordnet for destinationen. Find analysen herunder.

Om Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet varetager turismeerhvervsudviklingen på vegne af Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner samt markedsføringen af Vesterhavet som et attraktivt rejsemål. Det er Destination Vesterhavets ambition at skabe Nordeuropas førende kystferiedestination – baseret på bæredygtig udvikling af turismen med fokus på kvalitet, gæstetilfredshed og omsætning til gavn for både erhverv og indbyggere i de to kommuner. Destinationens udviklingsprojekter støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Vesterhavet var den mest besøgte turistdestination i Danmark i 2021.