Guiden for dig, som vil investere i overnatningskapacitet eller rekreative anlæg i kystnære områder, er nu på gaden.

Støtteben til investorer med byggedrømme

12.12.2022
Foto: Thomas Høyrup Christensen

Stor mangel på overnatningssteder tæt ved kysten og kringlede regler er afsættet for en ny håndbog, hvor investorer og jordejere kan hente hjælp i forbindelse med byggeprojekter i kystnære områder.

Danske og udenlandske turister har fået smag for at vågne op ude i naturen og tæt ved kysten. Nye hotelkoncepter, ferielejligheder, tiny-houses og glampingtelte er i høj kurs. Men udvalget af kyst- og naturnære overnatningsmuligheder er for spinkelt, selvom projekterne står i kø i flere af de danske turismeområder. Investeringsviljen er stor, men vejen mod at udvikle turismefaciliteter i kystnære områder er brolagt med et hav af love og regler. Det danske plansystem sætter agendaen sammen med en stribe frednings- og beskyttelsesregler, der er vanskelige at gennemskue fra A-Z. Destination Vesterhavet og Dansk Kyst- og Naturturisme har derfor udviklet en guide omkring lovgivning og planproces i tæt samarbejde med Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner, der skal lette projektudviklingen.

”Vestkysten er Danmarks største turismeområde. Men vi har en akut mangel på overnatningskapacitet, som spænder ben for at dyrke vækstpotentialet uden for højsæsonen. Byggeinteressen er der, men trinene inden myndighedsbehandlingen kan være uoverskuelige. Med håndbogen vil vi hjælpe byggeparate investorer lettere gennem processerne, så de ikke brænder fingrene”, siger Peer Heldgaard Kristensen, som er direktør i Destination Vesterhavet.

”Udvikling i kystnære områder” er navnet på guiden, der rummer en række anbefalinger og guidelines til, hvilke forhold der er relevante at arbejde med forud for en egentlig myndighedsproces. Samtidig giver håndbogen en solid indsigt i det danske plansystem, der fastlægger rammerne for byggerier med hierarkisk hensyntagen til statslige interesser, landsplansdirektiver, regionale udviklingsplaner samt sektor-, kommune- og lokalplaner.  Strandbeskyttelse, klitfredning, miljøvurdering og borgerdialog kommer håndbogen også rundt om.

”Guiden skal understøtte den bæredygtige turismeudvikling og den grønne omstilling af overnatningsproduktet. Vestkysten er en stærk drivkraft for kystturismen i Danmark. Naturværdierne skal også i fremtiden være Vestkystens hovedattraktion, og nye byggeinitiativer må ikke ske på bekostning af herlighedsværdien i området. Der skal mange overvejelser med i ligningen fra første fase i forbindelse med projekter i kystnære områder, og vi vil gerne skabe mere gennemsigtighed i processen”, siger Jens Hausted, som er administrerende direktør for Dansk Kyst- og Naturturisme.

Håndbogen er udarbejdet til dem, som har en udviklingsidé, et projektforslag eller en interesse i at investere i overnatningskapacitet eller rekreative anlæg. Guiden er en del af projektet ”Destinationsudvikling Ringkøbing-Skjern/Varde”, der er støttet af Danmarks

Erhvervsfremmebestyrelse. Den 30-siders gratis hjælpeguide ligger frit tilgængelig på Destination Vesterhavets hjemmeside.

For yderligere information kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com

Udvikling i kystnære områder

Håndbogen er udarbejdet som en del af projektet ”Destinationsudvikling Ringkøbing-Skjern/Varde”, der er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Guiden er en introduktion til lovgivningen og planprocessen, når der projektudvikles i kystnære områder. Der er forskel på de enkelte kommuners planprocedurer og sagsbehandling, og derfor kan der forekomme afvigelser fra denne guide.

Et konkret projekt vil derfor altid skulle tilrettelægges i dialog med den relevante kommune. Guiden kan i den forbindelse ses i sammenhæng med eventuelle lokalplanvejledninger eller andre relevante dokumenter, den pågældende kommune har. Arkitema er konsulent på håndbogen, der kan hentes her.

Om Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet varetager turismeerhvervsudviklingen på vegne af Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner samt markedsføringen af Vesterhavet som et attraktivt rejsemål. Det er Destination Vesterhavets ambition at skabe Nordeuropas førende kystferiedestination – baseret på bæredygtig udvikling af turismen med fokus på kvalitet, gæstetilfredshed og omsætning til gavn for både erhverv og indbyggere i de to kommuner. Destinationens udviklingsprojekter støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Vesterhavet var den mest besøgte turistdestination i Danmark i 2021.