Strand Destination Vesterhavet

Rekordår: Over ti millioner gæster besøgte Destination Vesterhavet i 2022

21.2.2023
Forfatter: Tina Baungaard-Jensen
Foto: FlyingOctober

Vesterhavet er det største trækplaster blandt internationale gæster med mere end to millioner flere udenlandske overnatninger end i hovedstaden. En sjettedel af alle Danmarks turister holdt ferie i Destination Vesterhavet i 2022.

Som marehalmen holder på sandet i klitterne, holder Destination Vesterhavet på turisterne. Og trækker endda flere til. Således kan Destination Vesterhavet notere en svimlende årsrekord på hele 10.317.481 kommercielle overnatninger i 2022. Heraf udgjorde de udenlandske gæster 8.212.173, hvilket svarer til en fjerdedel af alle internationale gæster i hele Danmark. Samtidig står Destination Vesterhavet for 60 procent af den totale vækst i internationale gæster i årene 2019-2022, mens det akkumulerede antal turister i destinationen er vokset med knap 25 procent. Til sammenligning har hovedstaden oplevet en fremgang på 7 procent i det samlede antal storbyturister og en tilbagegang på 7 procent i internationale turister. Det viser de nyeste overnatningstal fra Danmarks Statistik.

”Det er nærmest magiske tal, vi ser for 2022. Vi har allerede nu oversteget vores vækstmål for 2025 på 9.8 millioner, og der ligger rig mulighed for yderligere vækst. Vestkysten er den største primus motor i dansk turisme i dag, og vi så gerne, at der var et større nationalpolitisk fokus på at dyrke potentialet for at skabe økonomisk vækst og levende lokalområder ved Vestkysten, hvor folk lever af og med turismen”, siger Peer H. Kristensen, som er direktør i Destination Vesterhavet.

Topscorer i feriehusovernatninger

Knap 17 procent af Danmarks samlede sum af turister besøger Destination Vesterhavet. Langt størstedelen af gæsterne bor i feriehuse, og tallene viser, at Vesterhavsdestinationen står for godt en tredjedel af alle feriehusovernatninger i hele landet. Det gør Destination Vesterhavet til den suverænt største feriehusdestination i Danmark med Varde Kommune som topscorer med flest feriehusovernatninger og Ringkøbing-Skjern som den næststørste feriehusovernatningskommune. Dertil er Destination Vesterhavet Danmarks næststørste campingdestination med cirka 11,5 procent af alle campingovernatninger.

”Vi er meget tilfredse med, at Destination Vesterhavet ligger helt i toppen som feriehusdestination, og det er vores ambition også at blive landets største campingdestination. Det kræver tilvækst af turister i ydersæsonerne, men der er en akut mangel på nye overnatningsmuligheder”, siger Peer H. Kristensen. 
”Generelt set har vi brug for langt mere overnatningskapacitet, og lokale turismeaktører har investeret voldsomme summer i at skabe overnatningskapacitet og oplevelser, der tiltrækker gæster hele året. Men de lokale ressourcer rækker ikke længere, og der er slet ikke kapacitet nok til at udnytte vækstpotentialet”, fortsætter Peer H. Kristensen, som gerne ser, at man fra national side giver en vækstindsprøjtning til det sted i Danmark med det største turismepotentiale ved at understøtte den udviklingsplan for Vestkysten, der ligger klar til at blive realiseret.

Wonderful Copenhagen er med 12.012.839 kommercielle overnatninger den destination med flest besøgende i 2022. Destination Vesterhavet checker ind på andenpladsen med 10.317.481 overnatninger, mens Destination Nordvestkysten med 6.496.796 overnatninger er det tredje mest besøgte ferieområde i Danmark. Varde Kommune er landets næststørste turismekommune, mens Ringkøbing-Skjern er landets tredjestørste turismekommune målt på overnatninger af alle nationaliteter.

For yderligere information kontakt venligst
Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 4128 1001 eller tina@bybaungaard.com

Om Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet varetager turismeerhvervsudviklingen på vegne af Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner samt markedsføringen af Vesterhavet som et attraktivt rejsemål. Det er Destination Vesterhavets ambition at skabe Nordeuropas førende kystferiedestination – baseret på bæredygtig udvikling af turismen med fokus på kvalitet, gæstetilfredshed og omsætning til gavn for både erhverv og indbyggere i de to kommuner.Destinationens udviklingsprojekter støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.