Turisterne giver Vestkysten høje karakterer som feriested. Samtidig kommer der flere førstegangsbesøgende, fortæller en ny gæsteundersøgelse foretaget for Partnerskab for Vestkystturisme.

Nye turister og høje karakterer i gæstetilfredshed ved Vestkysten

1.11.2021
Foto: Flying October

Flere førstegangsturister har i år holdt ferie ved den jyske vestkyst. Samtidig viser udslaget på tilfredshedsbarometret, at gæsterne i stigende grad er mere tilfredse og gerne kører efter nye oplevelser.

Sand, vand og land er i høj kurs, når der skal vælges feriedestination, og stadig flere nye gæster finder vej til den jyske vestkyst. Totalt set var 17 procent af det samlede antal gæster på destinationerne langs Vesterhavet førstegangsbesøgende i 2021, mens destinationerne i 2020 noterede 13 procent nye gæster. Det var især nye tyske gæster, der i stigende grad hoppede på kystferiebølgen. Antallet af tyske gæster, som besøgte Vestkysten for første gang, udgjorde således 22 procent af det samlede antal tyske gæster i 2021, hvilket er en stigning på fem procentpoint set i forhold til 2020.

Det viser en ny gæsteundersøgelse foretaget af analysevirksomheden Wilke for Partnerskab for Vestkystturisme, der er en sammenslutning af de tre turismeudviklingsselskaber Destination Vesterhavet, Destination Vadehavskysten og Destination Nordvestkysten med flere. Vardeborgmester, Erik Buhl (V), som er formand for partnerskabet, er meget tilfreds med den positive udvikling.

”Der er en mangeårig stærk relation mellem tyske turister og den jyske vestkyst, og det er meget vigtigt, at vi fastholder og videreudvikler relationen, så vi tiltrækker nye målgrupper. Tyske gæster kommer året rundt, og de er en betydningsfuld byggesten i fundamentet for en stærkere helårsturisme langs hele Vestkysten. Samtidig er vi meget glade for, at flere danske gæster har fået øjnene op for Vestkysten som feriedestination,” siger formanden for Partnerskab for Vestkystturisme, Erik Buhl.

Vestkysten får højere karakterer

Vestkysten stræber efter at blive Nordeuropas førende kystferiedestination, men det skal ikke alene måles på antallet af gæster. Langt vigtigere er den omsætning, turisterne genererer ved et højere forbrug og i særdeleshed gæsternes tilfredshed og villighed til at anbefale vestkystferie til deres netværk. Også her viser analysen positive takter. Gæsterne er generelt meget tilfredse med deres ophold langs hele Vesterhavet. Samlet set er 89 procent af gæsterne i 2021 tilfredse eller meget tilfredse med deres ferie. Det er 10 procentpoint flere end sidste år. Således ligger tilfredsheden langs hele Vestkysten i den øvre del af karakterskalaen med over 80 procent, mens tilfredsbarometeret rammer over 90 procent på flere end halvdelen af de feriesteder, hvor målingerne er foretaget. Samtidig viser analysen, at gæsterne forventer at fastholde eller øge deres forbrug på destinationerne, og at de gerne bruger op til en times transporttid fra deres overnatningssted for at sætte nye oplevelser på feriekontoen.

”Der skal lyde en stor ros til overnatningssteder, attraktioner, handelsliv, og alle som bidrager til at give vores gæster en god ferie. Mund til øre er en vigtig markedsføringskanal, og det betyder utroligt meget, at gæsterne har lyst til at besøge os igen, og at de vil anbefale Vestkysten som feriedestination. Samtidig må vi ikke hvile på laurbærrene, men fortsætte med at udvikle turismeproduktet så det imødekommer fremtidens turister,” siger Erik Buhl.

Det er i høj grad kyst- og naturoplevelser, der trækker hos både danske og tyske vestkystturister, men et stigende antal adspurgte gæster forventer, at de i fremtiden vil bruge mere tid på shopping og gastronomiske oplevelser, ligesom især tyske turister forventer at bruge flere penge i føde- og dagligvarebutikker. Samtidig understreger gæsteanalysen, at der er et stort potentiale i at informere turisterne om oplevelser på tværs af destinationerne, da gæsterne gerne flytter sig efter de gode oplevelser.

”Vi skal fortsat arbejde med at inspirere gæsterne til nye oplevelser og sørge for, at informationen er til stede der, hvor turisterne er - både fysisk og digitalt. I den digitale retning tog vi et stort fælles skridt med Vestkystapp’en, der blev lanceret tidligere i år. Via app’en får vi fortalt en storslået fælles Vesterhavshistorie, hvor vi løfter os op over destinations- og kommunegrænser, og det giver rigtig god mening set ud fra et gæsteserviceperspektiv,” afslutter Erik Buhl.

Gæsteanalysen er baseret på 4.490 interviews med gæster fordelt på 17 feriesteder langs Vestkysten. Alle interviews er gennemført i perioden fra den 9. juli til den 6. september 2021. Gæsteanalysen er udarbejdet for Partnerskab for Vestkystturisme med økonomisk støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

For yderligere information kontakt venligst:

  • Hans Peter Folmann, direktør i Destination Vadehavskysten på 20 30 86 18 eller mail hpf@vadehavskysten.dk
  • Tina Baungaard-Jensen, kommunikation og PR, Destination Vesterhavet på 41 28 10 01 eller mail tina@bybaungaard.com

Om Partnerskab for Vestkystturisme

Partnerskabet er en forening med fokus på bæredygtig udvikling af turismen langs Vestkysten. Partnerskab for Vestkystturisme er et strategisk samarbejde mellem ti kommuner langs den jyske vestkyst. Dansk Kyst- og Naturturisme drifter foreningens sekretariat i samarbejde med de ti kommuner, som er Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner.