Vestkyst App

Ny digital bølge skyller ind over Vesterhavsgæsterne

23.6.2021
Foto: Visitvesterhavet

En ny app skal styrke Vestkysten digitalt og imødekomme turisternes øgede online vaner. 

Destination Vesterhavet hilser den digitale tilføjelse velkommen som et vigtigt led i at styrke turismen hele vejen langs Vestkysten.

Vestkysten er et af Danmarks helt store trækplastre for national og international turisme, og nu bliver den samlede fortælling om området styrket yderligere, når den nye app VESTKYSTEN ser dagens lys. App’en er en del af en større indsats omkring digital wayfinding på Vestkysten, og initiativet skal løfte onlineoplevelsen og  bidrage til at generere data om gæsteadfærd. Således kan offentlige og private aktører optimere fremtidige investeringer i området.

Det digitale værktøj har til formål at imødekomme gæsternes stigende digitale vaner og hjælpe gæster med at finde rundt og søge nye oplevelser, når de ankommer til destinationen.

App’en skal desuden være med til at underbygge oplevelsen af en samlet destination, der adskiller sig fra andre områder i Jylland og Danmark. Den vil understrege, at Vestkysten er noget helt særligt med unikke attraktioner og oplevelser og bidrage til at skabe en digital fortælling, der kan supplere den fysiske wayfinding og fastholde interessen hos nye målgrupper.

- Vestkysten har en stærk tradition for at tiltrække gengangere, dvs. turister der kommer igen og igen. Men hvis Vestkysten skal være attraktiv over for den nye generation, er det nødvendigt at have et digitalt udtryk og en fortælling, der kan fastholde interessen hos yngre målgrupper, fortæller Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Vestkysten skal være blandt Nordeuropas foretrukne kystdestinationer

App’en udspringer af den digitale strategi for wayfinding, der blev udarbejdet i samarbejde med de tre vestkystdestinationer i Partnerskab for Vestkystturisme Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vadehavskysten samt den filantropiske forening Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme, hvor én af anbefalingerne var at udvikle en fælles app for Vestkysten, der hjælper gæsterne med at finde de rigtige oplevelser. Projektet udspringer af Udviklingsplan for Vestkysten, der er en fælles plan for udviklingen af turismen frem mod 2025. Ambitionen er, at Vestkysten skal være blandt Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer.

- Vestkystapp’en er et vigtigt led i at møde gæsterne der, hvor de er. De får en digital guide i lommen, som kan inspirere dem med både klassiske Vesterhavsattraktioner og mere ukendte oplevelser, der matcher lige præcis deres behov og ønsker. Det er både en nutidig og bæredygtig måde at kommunikere med vores gæster på, siger Peer H. Kristensen, som er direktør for Destination Vesterhavet, og fortsætter:

- Samtidig får vi fortalt en storslået fælles Vesterhavshistorie, hvor vi løfter os op over destinations- og kommunegrænser, hvilket giver rigtig god mening set ud fra et gæsteserviceperspektiv. App’en vil bidrage til at styrke turismen langs hele Vestkysten og sætte gang i hjulene efter pandemien, og det er der brug for.

Ifølge VisitDenmark er initiativet et afgørende skridt for at imødekomme den digitale gæsteadfærd, som kun er blevet accelereret yderligere under corona:

- Det er bestemt ikke hver dag, at vi ser flere destinationer gå sammen om en indsats som denne med henblik på at udvikle gæsteservicen og opsamle data omkring turisternes adfærd. Det er en positiv udvikling, som kan ende med at få afgørende betydning for konkurrencekraften på den anden side af corona, fortæller Tim Hoelgaard, Chef for Partnerskaber og Forretningsudvikling hos VisitDenmark, og uddyber:

- Det handler først og fremmest om, at app’en via personligt og målrettet kvalitetsindhold skal skabe værdi overfor gæsten, således vi kan få skabt den nødvendige volumen af brugere, der kan ende med at komme det hårdt trængte erhverv til gavn. Vi ser desuden et stort potentiale i dette som et pilotprojekt, der ligger godt i forlængelse af nogle af vores øvrige initiativer, og som har skaleringspotentiale til andre destinationer, der gerne vil opruste digitalt.

Det er forventningen, at app’en skal bidrage til at generere data om gæsterne på Vestkysten i et større dataindsamlingsprojekt, således både offentlige og private aktører kan optimere fremtidige investeringer i området ud fra databaseret viden.

Data omkring eksempelvis bevægelsesmønstre skal kombineres med kvantitative data omkring tilfredshed, demografi og præferencer. Formålet er således at afdække sammenhænge mellem forskellige brugertyper, deres faktiske brug af Vestkysten, deres præferencer og tilfredshed med opholdet for således at kunne optimere gæsteoplevelsen og fremtidige investeringer i området.

VESTKYSTEN kan downloades gratis på App Store eller Google Play og fungerer på dansk, tysk og engelsk

Fakta om Digital strategi for wayfinding på Vestkysten

  • Som en del af Udviklingsplan for Vestkysten blev det i foråret 2020 besluttet, at der skulle udvikles en strategi for digital wayfinding på Vestkysten
  • Formålet er, at en række digitale aktiviteter skal støtte op om den fysiske wayfinding og den fælles fortælling om Vestkysten, som er ved at blive rullet ud i regi af udviklingsplanen
  • Bag indsatsen står de tre vestkystdestinationer i Partnerskab for Vestkystturisme Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vesterhav & Vadehav samt Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Planen indeholder fem overordnede visioner samt 14 strategiske projekter, der er indplaceret i en treårig plan

Visionerne er:

1) At udvikle sammenhængende og homogent Vestkysten i den digitale verden

2) En kvalitetsdestination i den digitale verden

3) At give gæsterne digitale redskaber, der hjælper dem, når de ankommer

4) At udvikle en digital organisation, der kan innovere og drifte

5) At opbygge en data- og vidensdrevet destination – nu og i fremtiden

For yderligere information kontakt venligst

Fakta om Dansk Kyst og Naturturisme

Dansk Kyst‑ og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der vil udvikle og skabe vækst i kyst‑ og naturturismen i Danmark. Fonden er ansvarlig for udviklingen af kyst‑ og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og vinde nye markedsandele.

Dansk Kyst‑ og Naturturisme fokuserer på tre sammenhængende kerneområder inden for kystturisme; at sikre international synlighed, produktfornyelse og bedre destinationskvalitet. Se mere på www.kystognaturturisme.dk