Medarbejdere fra VisitVesterhavet foran facaden i Hvide Sande

Ny chefgruppe i Destination Vesterhavet

8.3.2024
Foto: VisitVesterhavet

Destination Vesterhavet har skruet på organisationen, så den flugter med turismeområdets ambitioner. Vibeke Birk er udnævnt til udviklings- og partnerchef, mens Kent Jensen Bøndergaard bliver ny marketing- og medlemschef.

Den 1. januar tiltrådte Torben Kylling Petersen som ny direktør i Destination Vesterhavet. Nu har direktøren dannet en ny ledergruppe, der markerer et nyt stærkt fokus på destinationsselskabets medlemmer og partnere. Ud over direktøren selv består Destination Vesterhavets ledelse fremover af udviklings- og partnerchef Vibeke Birk og marketing- og medlemschef Kent Jensen Bøndergaard.

Vibeke Birk, som har mange års ledererfaring i Destination Vesterhavet og stor indsigt i destinationsområdet, varetager således ansvaret for projektporteføljen af alle udviklingsaktiviteter. Indsatsen skal understøtte den digitale udvikling og bæredygtige vækst og drives i tæt samarbejde med turismeområdets erhvervsdrivende. Ansvaret for de netværk og advisoryboards, som Ankerpartnere og Fyrtårnspartnere deltager i, lander også hos Vibeke, ligesom hun står i spidsen for at etablere et nyt sekretariat for Partnerskab for Vestkystturisme. Destination Vesterhavet har netop overtaget sekretariatet fra Dansk Kyst og Naturturisme og skal forvalte det på vegne af Vestkystdestinationerne og ti Vestkystkommuner.

"Vores mest engagerede medlemsvirksomheder skal mærke, at vi som destinationsselskab er proaktive og tager lederskab i den udvikling, vi alle ønsker at fremme i destinationen. Det lægger jeg stor vægt på, og jeg er derfor rigtig glad for, at Vibeke har sagt ja til at kaste alle sine kræfter ind i dette vigtige arbejde”, siger Torben Kylling Petersen, direktør i Destination Vesterhavet.

Vibeke Birk overlader dermed ansvaret for markedsføring af Destination Vesterhavet til Kent Jensen Bøndergaard, som træder ind i en ny rolle som marketing- og medlemschef. Kent har arbejdet som specialist og teamleder i marketingteamet i et par år og får nu det fulde ledelsesansvar for markedsføringsopgaverne. Kents ledelsesområde omfatter dertil serviceopgaven over for medlemmerne i Destination Vesterhavet. 

”Nutidig destinationsmarkedsføring kræver stærke digitale kompetencer, og dem har Kent til fulde bevist, at han besidder.  Med sammenlægningen af vores markedsførings- og medlemsteam ønsker vi at understrege, at den digitale markedsføringsindsats er en væsentlig del af medlemmernes forventninger til vores medlemsservice", siger Torben Kylling Petersen.

“I tråd med den digitale strategi har vi et øget fokus på digitalisering og automatisering af processer for at operere i dagens markedsføringsfelt, der udvikler sig konstant. Vi er stolte af de store nationale og internationale kampagner, vi har gennemført, som har fået vores egne medier til at vokse og smittet positivt af på gæstetallet ved Vesterhavet. Jeg glæder mig til at holde væksthjulene i gang sammen med det dygtige marketing- og medlemsteam og sætte mere strøm til markedsføringen i tæt samarbejde med vores medlemmer, erhverv og VisitDenmark,” siger Kent Jensen Bøndergaard, som er nyslået marketing- og medlemschef.

Som et led i organisationsændringen nedlægges stillingen som HR- og kommerciel chef, og Lars Ravnholt fratræder efter gensidig aftale. Destination Vesterhavet værdsætter Lars Ravnholts bidrag til opbygningen af destinationens partnerskaber og hans varetagelse af den daglige personaleledelse.

For yderligere information kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com

Om Destination Vesterhavet
Destination Vesterhavet varetager turismeerhvervsudviklingen på vegne af Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner samt markedsføringen af Vesterhavet som et attraktivt rejsemål. Det er Destination Vesterhavets ambition at skabe Nordeuropas førende kystferiedestination – baseret på bæredygtig udvikling af turismen med fokus på kvalitet, gæstetilfredshed og omsætning til gavn for både erhverv og indbyggere i de to kommuner. Destinationens udviklingsprojekter støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.