En ny analyse viser, at både kyst og naturoplevelser og de mere klassiske kulturoplevelser vægter højt hos Destination Vesterhavets gæster.

Ny analyse: Tyske turister vil have kyst, natur og museer

31.3.2023
Foto: Mike Bink

Naturoplevelser, attraktioner og vidensoplevelser er de vigtigste ingredienser i tyske gæsters feriemix. Vestkystens brede palette af kulturoplevelser scorer høje karakterer.

Tyske turister har en særdeles bred opfattelse af, hvad kulturoplevelser er. Således definerer hele 91 procent af de tyske turister mødet med vestkystkulturen over en bred kam, der tæller såvel natur, kyst og landskaber som kulturoplevelser. Samtidig betegner 69 procent af de tyske turister museer og oplevelsescentre som en ren kulturoplevelse. Det viser en ny analyse, der er foretaget af Silverlining Research for Destination Vesterhavet og Dansk Kyst- og Naturturisme. Kyst- og naturoplevelser fremstår som tyskernes mest populære oplevelsestype, men syv ud af ti af de 1000 adspurgte gæster besøger også museer og seværdigheder.

"Undersøgelsen viser tydeligt, at også de traditionelle kystturister har brug for kulturoplevelser. Det sætter en fed streg under, at der er behov for at udvikle museer og oplevelsestilbud i Kystdanmark, og ikke kun i de store byer. Der er en forventning om, at vi kan levere på attraktionssiden, både fra børnefamilier og voksne uden børn. Det mærker vi i høj grad på eksisterende vestkystattraktioner som Bork Vikingehavn, Tirpitz og FLUGT", siger Mette Bjerrum Jensen, som er direktør hos Ringkøbing-Skjern Museum.

De tyske turister giver høje karakterer til både kulturoplevelser i naturen og på videnscentre og kulturinstitutioner. På en tilfredshedsskala fra 1-5, hvor fem er meget tilfreds, ligger oplevelsen af natur og kyst med et gennemsnit på 4,6, mens tilfredsheden med de øvrige oplevelsestyper, herunder museer og seværdigheder, ligger på 4,2. 

Børnefamilierne er dem, som har det højeste forbrug af museer og attraktioner. Blandt de adspurgte ved kulturintuitionerne fremstår 33 procent af tyskerne som højfrekvente, altså dem som besøger flere eller mange kulturattraktioner på deres ferie, mens 65 procent af tyskerne er mellemfrekvente og har besøgt én eller få attraktioner. Kun tre procent af tyskerne har ikke besøgt nogle kulturattraktioner.

”Vi er begunstiget med nogle unikke museer og vidensinstituioner i Destination Vesterhavet, som på fineste vis formidler områdets stærke historiske kultur-og naturfortællinger. De levende og interaktive museer er et stort hit for børnefamilier og løfter oplevelsesudbuddet op i en kaliber, der kan imødekomme gæsterne på mange niveauer,” fortsætter Peer H. Kristensen.

Ifølge analysen inspirerer et besøg på et museum eller en attraktion ofte vesterhavsgæsterne til at søge andre kultursteder i destinationen. Således mener mere end halvdelen af turisterne ved Vesterhavet, at deres oplevelse på en kulturattraktion har givet dem lyst til at besøge en anden attraktion under ferien. For hver femte turist er det vigtigt, at hunden også må komme med på besøg.

Undersøgelsen er finansieret af Destination Vesterhavet, Dansk Kyst- og Naturturisme, Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

For yderligere information kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com

Om Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet varetager turismeerhvervsudviklingen på vegne af Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner samt markedsføringen af Vesterhavet som et attraktivt rejsemål. Det er Destination Vesterhavets ambition at skabe Nordeuropas førende kystferiedestination – baseret på bæredygtig udvikling af turismen med fokus på kvalitet, gæstetilfredshed og omsætning til gavn for både erhverv og indbyggere i de to kommuner. Destinationens udviklingsprojekter støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Om analysen

Analysen bygger på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt 1000 turister ved Vesterhavet, heraf knap 750 tyske turister. Respondenterne er i alderen 18 år eller derover. Interviewene er foretaget i oktober til november 2022 på udvalgte steder i Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner. Halvdelen af interviewene er gennemført ved kulturinstitutioner og den anden halvdel i bymiljøer og ved spisesteder.

Tina Baungaard-Jensen

Kommunikation & PR

tina@bybaungaard.com