Biler som er parkeret på Vejers Strand

Klar anbefaling til ministeren fra Partnerskab for Vestkystturisme: Sådan skal regeringen fordele den ekstra turismepulje

11.3.2024
Foto: Datingscout

Intelligent brug af data skal styrkes med knap halvdelen af de 100 millioner ekstra kroner, der er øremærket til turismen på finansloven. Det mener Vestkystpartnerskabet, som også vægter international markedsføring, stærke feriesteder, kulturturisme og grøn omstilling højt.

I 2024 er turismen på Vestkysten kommet på finansloven for første gang nogensinde. 14 millioner kroner er stemplet ind hos Partnerskab for Vestkystturisme til at sætte mere fart på udviklingsplanen for hele Vestkysten og en række udviklingsindsatser, der udføres i sync med den nationale turismestrategi. Således investerer staten i investeringsmodning af vestjyske feriesteder, realisering af autocamper-potentialet, grønne investeringer i feriehuse og et netværk på tværs af vestkystkommunerne og destinationsselskaberne, der arbejder med løsning af fremtidens turismeudfordringer.

Den nye bestyrelse i Partnerskab for Vestkystturisme samt VisitNordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vadehavskysten er dertil meget klare i spyttet om, hvordan den ekstra turismereserve på 100 millioner, der er afsat på finansloven for 2024, skal disponeres, så Danmark får mest valuta for pengene, og investeringen gavner hele dansk turisme. Øverst på dagsordenen står videreudviklingen af dataplatformen, Visit Data.

Visit Data er dansk turismes store guldæg, der er udruget ved Vestkysten i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme. VisitDenmark står nu med den nationale udrulning, og det bør ske i tæt samarbejde med destinationerne. Vestkysten har mangeårige erfaringer og stærke erhvervsaktører, der leverer data til systemet, og vi kan være med til at sætte fuld fart på projektet gennem lokale udviklingspuljer. Ambitionen er at konvertere datasættene til indsigter, der kan omsættes på tværs af turismens værdikæde og give nye indsigter til blandt andet detailhandlen og kommunernes lokale planlægning fremover”, siger den genvalgte formand for Partnerskab for Vestkystturisme, Mogens Christen Gade.

Partnerskabet anbefaler Christiansborg, at der afsættes hele 45 millioner kroner til Visit Data projektet. 9 millioner kroner skal gå til den grønne omstilling af turismen med særlig opbakning til flere private grønne investeringer i danske feriehuse. Kulturturismen prioriteres med 10 millioner kroner til at igangsætte konkrete initiativer i forlængelse af Dansk Kyst- og Naturturismes kommende analyse af kulturturismen i Danmark, mens 1 million kroner møntes til mere dialog og netværk om den rekreative turismeinfrastruktur "Benyt og Beskyt Naturen - hvordan gør vi?".

15 millioner kroner øremærkes til stærke feriesteder, så det koordinerede samarbejde omkring Danmarks stærke feriesteder, der allerede arbejder efter en strategisk udviklingsplan, kan fortsættes. Endelig anbefaler partnerskabet en styrket fælles international markedsføring på nærmarkederne Tyskland, Holland og Norge til 20 millioner kroner for at tiltrække købestærke og kvalitetsbevidste gæster.

Årsmøde

Foto:VisitVesterhavet

Årsmødet samlede omkring 90 repræsentanter fra turisterhverv, kommuner, destinationsselskaber og organisationer, som bakker stærkt op om Vestkysten som Danmarks stærkeste turismeaktiv. Et af de varmeste emner var potentialet og udfordringerne i den stigende autocamperturisme. 

Autocamperne har indtaget Vestkysten, og endnu flere er på vej herop for at nyde vores natur og ferieområder. Vi har en fælles interesse i, at Vestkysten opleves både attraktiv og sammenhængende for turister i autocampere, og vi skal skabe de rette rammer for denne voksende målgruppe.  Det arbejde skruer vi nu op for. Der er et stærkt fællesskab om turismens udvikling her på Vestkysten, fordi vi alle kan se turismens vækstpotentiale og deler de udfordringer, som vi skal arbejde med", siger den nyvalgte næstformand i Partnerskab for Vestkystturisme, Claus Pedersen, som er direktør for Ribe Fritidscenter.

De ti kommuner i Partnerskabet for Vestkystturisme står fortsat tæt sammen om udviklingen i Vestkystturismen og har allerede fastlagt årsmødet 2025 til den 3. marts på Nørre Vosborg.

For yderligere information kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com
 

Om Partnerskab for Vestkystturisme
Partnerskab for Vestkystturisme er et strategisk samarbejde mellem ti vestkystkommuner og er forankret hos Destination Vadehavskysten, Destination Vesterhavet og VisitNordvestkysten. De deltagende kommuner er Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommune. Partnerskabet arbejder med at udvikle hele Vestkysten til én stærk destination gennem fælles vækstaktiviteter. Destination Vesterhavet varetager sekretariatet for partnerskabet.