Hver femte turist i Danmark kommer til Vesterhavet

19.11.2021
Foto: VisitVesterhavet

September måned blev endnu en rekordmåned i Destination Vesterhavet. Vesterhavet er dermed forsat den mest besøgte destination i Danmark, også uden for højsæsonen.

Vesterhavet blev flittigt besøgt i sensommeren, hvor destinationen igen tegnede sig som den mest besøgte destination i Danmark med mere end 1 million overnattende gæster. Helt præcist viste tallene for kommercielle overnatninger, at Vesterhavet redte op til 1.091.281 gæster i september måned i 2021 mod 1.033.298 gæster i samme periode i 2020. Det er en samlet stigning på 5,6 procent. September-rekorden står på skuldrene af en sommer, hvor der var historisk mange gæster ved Vesterhavet, og august måned var den bedste nogensinde. Det er glimrende, mener direktøren hos Destination Vesterhavet, Peer H. Kristensen, som især hæfter sig ved, at det er lykkedes at tiltrække gæster ud over højsæsonen.

”September-tallene er meget positiv læsning. De viser, at vi bevæger os i den rigtige retning og underbygger vores strategi med at få gæsterne til også at komme i ydersæsonerne. Vi arbejder på at skabe en bæredygtig turisme, hvor turisterne kommer hele året rundt, så vi dels letter volumenen i højsæsonen og dels skaber omsætning hos turismevirksomhederne, i restauranterne og i detailhandlen hele året rundt. Det er med til at fastholde og øge antallet af helårsarbejdspladser både ved kysten og i indlandet”, siger Peer H. Kristensen, som er direktør i Destination Vesterhavet.

Turisme betyder nemlig lokale jobs, der ikke kan eksporteres, ligesom turisternes forbrug står for en væsentlig andel af kommunernes BNP. I 2019, som er det seneste målbare hele år, købte turisterne i Destination Vesterhavet middage, opredninger, dagligvarer og oplevelser for 8,2 milliarder kroner, hvilket svarer til et gennemsnitligt døgnforbrug på 700 kroner. I Varde Kommune beløber turismeforbruget sig til knap 4,4 milliarder kroner, mens turismen tegner sig for 20,9 procent af den samlede beskæftigelse. I Ringkøbing-Skjern Kommune spenderer turisterne godt 3,8 milliarder kroner og med godt 4.200 mennesker, der arbejder inden for turisme, udgør arbejdspladerne 13,5 procent af det samlede antal beskæftigede i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Samlet set havde turisternes forbrug i Destination Vesterhavet i 2019 en særdeles positiv samfundsøkonomisk effekt.  Turismeforbruget generede 4,8 milliarder kroner i værditilvækst og knap 3,5 milliarder kroner i afgifter- og skatteindtægter. Derved står turismen står for 21,2 procent af de samlede skatter og afgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune.

Før corona i 2019 var der 803.962 september-overnatninger ved Vesterhavet mod 1.091.281 gæster i september måned i 2021. I hele Danmark var der 5.613.762 kommercielle overnatninger i september måned i år. Det betyder, at 19,5 procent af alle overnatninger eller knap hver femte overnatning blev foretaget i Destination Vesterhavet. Vesterhavet er fortsat den største destination i Danmark efterfulgt af København med 815.450 overnatninger og Nordvestkysten med 634.404 med overnatninger.

For yderligere information kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavet på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com

Om Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet er det officielle destinationsselskab for det geografiske område, der dækker Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner, og har til formål at medvirke til at udvikle destinationen og turismen samt markedsføre Vesterhavet som et attraktivt rejsemål. Det er Destination Vesterhavets ambition at skabe Nordeuropas førende kystferiedestination – baseret på bæredygtig udvikling af turismen med fokus på kvalitet, gæstetilfredshed og omsætning til gavn for både erhverv og indbyggere i de to kommuner Varde og Ringkøbing-Skjern. Vesterhavet var den mest besøgte turistdestination i Danmark i 2020.