Erik Buhl er første æresmedlem i Destination Vesterhavet

Erik Buhl er første æresmedlem i Destination Vesterhavet

5.4.2022
Foto: Visitvesterhavet

Den tidligere Varde-borgmester, Erik Buhl, er udnævnt som æresmedlem i Destination Vesterhavet.  Han hædres for sin store indsats som forkæmper for kyst- og naturturisme.

Destination Vesterhavet har udnævnt sit første æresmedlem. Hæderen tilfalder Erik Buhl, som lagde det kommunalpolitiske liv bag sig ved udgangen af 2021, efter ni år på posten som borgmester i Varde Kommune. Erik Buhl var stærkt engageret i udviklingen af turismen fra kommunal side, men også uden for borgmesterkontoret knyttede Erik Buhl tætte bånd til turismeerhvervet. Således var Vardemanden både formand for Partnerskab for Vestkystturisme og medlem af Destination Vesterhavets bestyrelse, hvor han nu er udnævnt som foreningens første æresmedlem. Det skete ved Destination Vesterhavets årlige generalforsamling, hvor formand Lisbeth Valther motiverede for udnævnelsen.

”Erik Buhl er på mange måder turismens mand. Han var én af foregangsmændene i forhold til at stifte Destination Vesterhavet som en ny destination, da han forudså, at turismen i Varde ville stå stærkere i partnerskab med Ringkøbing-Skjern Kommune. Det var godt set. I dag er Destination Vesterhavet Danmarks mest populære turismeområde, og turismen skaber knap 9000 job i de to kommuner tilsammen. Samtidig har Erik i alle årene været forkæmper for kystturismen og med til at sikre kystturismen en stemme i de nationale turismeprioriteringer. På toppen af det har han altid repræsenteret Destination Vesterhavet stærkt blandt andet gennem hans flerårige formandsskab for Partnerskab for Vestkystturisme”, siger Lisbeth Valther, som er formand for Destination Vesterhavet.

Destination Vesterhavet blev med 8.525.506 kommercielle overnatninger i 2021 målt til Danmarks største turismedestination. Positionen har ikke kun betydning for de klassiske turismevirksomheder, men for hele kommunen. I Varde Kommune spenderede turisterne cirka 4,4 milliarder kroner ifølge seneste økonomiske beregning (2019), og turismen genererede arbejdsplader svarende til 4.711 årsværk, hvilket står for 20,9 procent af det samlede antal beskæftigede i Varde Kommune. Men selv om turismen vejer godt til i Varde Kommune, har Erik Buhl altid løftet blikket ud over kommunegrænserne og sørget for at få aktørerne til at rykke sammen i bussen for at sætte fokus på turismen langs hele Vesterhavet.

”Jeg er meget beæret over at blive hædret som æresmedlem. Da jeg satte mig i borgmesterstolen, vidste jeg ikke særligt meget om turisme, så jeg besluttede mig hurtigt for at gøre noget ved det. Der er mange dygtige folk i turismebranchen med en enorm specialiseret viden, hvor jeg hentede megen inspiration og fagkundskab. Det er nødvendigt med et værdifuldt samspil mellem kommune, turismeerhverv og lokalsamfund for at skabe en bæredygtig turismeudvikling. Jeg har arbejdet for at styrke forståelsen mellem parterne lokalt, men også på tværs af kommunegrænser. Dem kender turisterne alligevel ikke”, siger Erik Buhl.

Destination Vesterhavet var det ferieområde i Danmark med flest internationale besøgende i 2021.  Varde noterede 2.676.738 udenlandske gæster og topper dermed listen som den kommune i Danmark med flest internationale overnatninger. Samlet set besøgte 5.254.403 udenlandske gæster Destination Vesterhavet. Varde er med 4.597.306 kommercielle overnatninger Danmarks næststørste turismekommune efter Københavns Kommune, som havde 4.631.906 overnatninger i 2021. Ringkøbing-Skjern Kommune er den tredjestørste turismekommune med 3.928.200 overnatninger.

For yderligere information kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com

Om Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet er det officielle destinationsselskab for det geografiske område, der dækker Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner, og har til formål at medvirke til at udvikle destinationen og turismen samt markedsføre Vesterhavet som et attraktivt rejsemål. Det er Destination Vesterhavets ambition at skabe Nordeuropas førende kystferiedestination – baseret på bæredygtig udvikling af turismen med fokus på kvalitet, gæstetilfredshed og omsætning til gavn for både erhverv og indbyggere i de to kommuner Varde og Ringkøbing-Skjern. Vesterhavet var den mest besøgte turistdestination i Danmark i 2021.