Vindmølle på en mark ved Videbæk

Debatindlæg: Vi skal turde stå ved, at vi ikke er grønne nok

3.11.2022
Foto: Mitch Wiesinger

Vi drukner i bæredygtighed i dansk turisme - der er ikke en projektansøgning til offentlige støttemidler, der ikke er pakket ind i en glitrende film af grønne tiltag, der vil gøre Danmark til en bæredygtig destination.

Statens nye nationale turismestrategi er foret med bæredygtighed, hoteller hiver bæredygtighedspriser hjem, bier summer på tagene, ’havfald’ indsamles og vandressourcer genbruges.

Det er alt sammen rigtig fine tiltag, men når det bruges som afsæt til at placere hele landet eller en destination i en bæredygtig kontekst som en del af markedsføringen over for udenlandske turister, kalder jeg det greenwashing.

Bæredygtighed er en triade

Vi skal forholde os til bæredygtighed, hvis vi fortsat skal have lov at udvikle turismen. Men mens vi i dag har en tendens til at fokusere på enkelte elementer, er vi i fremtiden nødt til at se det i et større perspektiv.

Bæredygtighed er tidens måske største buzzword, og de fleste forbinder det med klima og miljø. Dog glemmer mange, at der findes tre aspekter af bæredygtighed: social, økonomisk og miljømæssig.

Denne triade er nødvendig og er altså ikke til at komme uden om, hvis man skal kunne se sig selv i øjnene som turismeprodukt – også i forhold til de nuværende og næste generationers behov.

Vi skal tænke holistisk

Vi skal blive bedre til se turismeudvikling ud fra et mere holistisk synspunkt og tage hele værdikæden med ind, når vi beregner en gæsts co2-aftryk under ferien.

Det hjælper ikke, hvis vi kun fokuserer på ferien i det bæredygtige sommerhus, men ikke regner sommerhusets betonfundament, gæstens transportform og hele destinationens samlede bæredygtighedsprofil ind i ligningen.

Eller hvis vi markedsfører storbyer som bæredygtige over for amerikanere, men at US-gæsten så vælger en transportform, der efterlader et co2-aftryk, som hun ikke ville kunne betale af på over et helt liv.

Og det nytter heller ikke, at en ny national turismestrategi handler om bæredygtighed og befolkningstilfredshed, når man i samme moment vil øge mængden af gæster og prioritere krydstogtturisme og bedre tilgængelighed med fly.

Det er fint at have de mål, men så er det med en anden dagsorden end den bæredygtige.

Læg green-washing filteret på hylden

Derfor er vi nødt til at tænke turisme på en helt ny måde og spørge os selv: Hvordan skaber vi turismeoplevelser, der er bæredygtige hele vejen igennem?

Det første skridt kunne være, at alle puljer til virksomheder og destinationer kun stiller støttekroner til rådighed til 100 procent bæredygtige tiltag. Det er en lang rejse, som vi måske aldrig kommer helt i mål med, men så skal vi arbejde med vores formidling og i stedet fokusere på de bæredygtighedsparametre, som vi kan stå ved.

Tag for eksempel det nye store turismeområde, som måske etableres på Lollands sydkyst i forbindelse med Femernforbindelsen. Her vil man bygge store hotelkomplekser, men det balancerer sjældent på klimavægten.

Så fremfor at komme med en hul fortælling om vandspare-projekter med mere, så vær skarp i mælet og fokuser på, at projektet ikke får den højeste grønne karakter, men i stedet leverer på de sociale og økonomiske bæredygtighedsparametre. Der skabes noget, som Lolland kan leve af, og som gør Lolland til et attraktivt sted at bo og leve.

Med andre ord, dansk turisme har taget små skridt i en mere bæredygtig retning, men vi skal ikke puste budskabet så meget op, at gæsterne vildledes til at tro, at turismeproduktet som helhed er bæredygtigt.

Lad os i stedet få en kvalificeret diskussion om at stå ved det, vi skaber - uden at lægge et greenwashing-filter på.