Familie på ferie hos Hvidbjerg Strand Feriepark

Debatindlæg: Planlov og arbejdskraft spænder ben for turismeudviklingen

16.11.2022
Foto: Thomas Høyrup Christensen

De største udfordringer for vækst ved Vestkysten kredser om to parametre; vilkårene for kapacitetsudvikling og mangel på arbejdskraft.

Vestkysten er Danmarks største turismeområde, og væksten har holdt ved igennem en årerække.  Der er et stort potentiale for at dyrke helårsturisme, så vi kan opretholde et levende samfund og skabe helårsarbejdspladser, hvilket vil gøre destinationen til et attraktivt sted at besøge og ikke mindst at bo hele året rundt.

Langt størstedelen af overnatningerne foregår i feriehuse, og vi kommer langt med, at husejerne må leje deres hus ud i 43 uger om året. Men med 52 kalenderuger er der fortsat en begrænsning for helårsturisme. Vi har brug for badehoteller og andre helårs overnatningsprodukter, som tiltrækker nye målgrupper til kortere ferieophold. Det er ikke let at få lov til at etablere nye kystnære overnatningsprodukter. En stor del af de oplagte jordbesiddelser på Vestkysten ejes af Staten, og vi er omkranset af regler for strand- og naturbeskyttelse. Det gør det vanskeligt både at bygge nyt og at reetablere ejendomme i en ny form.

Der er mange arbejdspladser i 8,5 millioner kommercielle overnatninger, som er det niveau Destination Vesterhavet ligger på. Vi er stærkt afhængige af at kunne tiltrække arbejdskraft udefra – både til helårsstillinger og sæsonjobs. Mangel på arbejdskraft gælder i hele Danmark, og vi tapper netop ind i de sektorer, hvor der er et lille udbud med stor efterspørgsel. I modsætning til storbyerne kan vi bare ikke trække på den lokale arbejdsstyrke, da vi simpelthen ikke har borgere nok i den arbejdsduelige alder.

Politisk lydhørhed, men for lidt action

Manpower-problematikken har været på dagsordenen længe, og jeg håber, at den nye regering vil tage det seriøst og komme med nogle realistiske rammer for at løse udfordringen. Vi oplever, at der lyttes og tales, men ordene er gratis. Der har endnu ikke været nogle konkrete handlinger til at trække arbejdskraften ud vest på. 

Kapacitetsudvikling har vækket politisk interesse hos både ansvarlige ministre og ordførere inden for området, som har besøgt os for at gå et spadestik dybere i udfordringerne. Et klassisk besøgsmål er en nedlagt svinefarm, der ligger lige midt i sommerhusområdet ved Bjerregård Strand. Svinefarmen er nedrivningsklar, og ildsjæle står klar til at bygge et nyt overnatningsprodukt i tråd med Vestkystens værdier og planerne for kvalitetsturisme. Det burde være en smal sag at erstatte en udtjent svinefarm med et innovativt, bæredygtigt overnatningsprodukt bygget med respekt for naturen. Men det er det ikke. Politikerne har indtil videre ikke skubbet sagen i den rigtige retning.

Jeg tror, det er vigtigt, at man som national ansvarlig politiker kommer ud i landet og får syn for nogle konkrete sager, hvor dispensationsmuligheder kunne være vejen frem. Jeg er sikker på, at dem, som etablerer en overnatningsvirksomhed ved Vestkysten, ønsker at bidrage positivt til området.

Vestkystens opfordrer den nye regering til at fokusere på tre initiativer:

  1. Sæt Vestkysten på Finansloven. Når jeg holder den nationale turismestrategi op imod den ambitiøse udviklingsplan for vestkystturismen, er der ringe sammenfald i prioriteringer. Vestkysten, altså Danmarks største turismeområde, er stort set usynlig i den nationale turismestrategi. Regeringen bør tage dem, som driver turismen i Danmark mere alvorligt og løfte udviklingsplanen ind på Finansloven. Det italesatte ti vestkystborgmestre allerede under valgkampen. De ti kommuner investerer tungt i turisme, ja faktisk flere penge end andre steder i landet. Men de kan ikke løfte hele regningen selv. Staten må træde til. Det vil være et stærkt signal fra regeringen at støtte udviklingsplanen og dermed understrege, at turismen i Danmarks yderkanter prioriteres. I hvert fald i første omgang for en fireårig periode, så planen kan realiseres.
  2. Invester i det tyske marked. Realindkomsten falder for nogle tyske samfundsgrupper, som har været gode gæster ved Vestkysten. Samtidig opstår der nye målgrupper, som dropper solferien og vælger Danmark som rejsemål. Vi skal derfor prioritere en synlig tilstedeværelse på det tyske marked via en samlet branding af Vestkysten som et supplement til den eksisterende markedsføring. Det kan ske over en treårig periode, så vi øger kendskabet for nye målgrupper og samtidig fastholder markedstrykket over for de eksisterende.
  3. Lempelse af planloven via forsøgsordninger. Med afsæt i eksemplet omkring svinefarmen, bør regeringen arbejde for en lempelse af planloven. Etabler en forsøgsordning, der giver mulighed for at skabe innovative og bæredygtige overnatningsprodukter i kystnære områder. Vi skal have mulighed for at teste værdien af kystnær kapacitetsudvikling i en afgrænset periode.