Vesterhavet segways på strand

2023: Igen et rekordår i Destination Vesterhavet

13.2.2024
Foto: Jørn Deleuran

Mere end 10,4 millioner turister holdt i 2023 ferie ved Vesterhavet. De er velkomne, mener de lokale. En ny borgerundersøgelse viser stor tilfredshed omkring turismen.

Med 10.412.085 overnatninger skriver 2023 sig ind i Destination Vesterhavets historiebog som endnu et nyt rekordår med 1 procent flere gæster end i 2022. Det viser de nyeste overnatningstal fra Danmarks Statistik. Samtidig løber destinationen igen med titlen, som det turismeområde i Danmark der tiltrækker flest udenlandske gæster. De 8.301.576 udenlandske vesterhavsgæster udgør hele 26 procent af det samlede antal internationale turister i Danmark. Det er især tyskerne, som besøger Vesterhavet, og de står for 75 procent af det samlede antal gæster i Destination Vesterhavet, der dækker Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Årets resultat viser igen, at Vestkysten er Danmarks stærkeste turismeaktiv. Næsten en sjettedel af alle kommercielle overnatninger i Danmark er tilbragt i Destination Vesterhavet, og man kan kun blive stolt af, at så mange lægger deres dyrebare ferietid hos os.

- Torben Kylling Petersen, Direktør

 ”Årets resultat viser igen, at Vestkysten er Danmarks stærkeste turismeaktiv. Næsten en sjettedel af alle kommercielle overnatninger i Danmark er tilbragt i Destination Vesterhavet, og man kan kun blive stolt af, at så mange lægger deres dyrebare ferietid hos os. Det er en stor anerkendelse til oplevelsesinstitutioner, erhvervsdrivende og alle aktører, som har et ben ind i turismen. De yder hver dag yder en stor indsats for at levere gode gæsteoplevelser og udvikle turismeproduktet i tråd med gæsternes forventninger”, siger Torben Kylling Petersen, der er direktør i Destination Vesterhavet.

Vestjyder er glade for turister
De mange turister fylder godt i gadebilledet og på strandene i Destination Vesterhavet. Det er de lokale tilfredse med. En ny undersøgelse foretaget af Epinion for VisitDenmark og Destination Vesterhavet viser, at hele 80 procent af borgerne ved Vesterhavet mener, at turismeudviklingen bidrager positivt til lokalområdet. Undersøgelsen viser desuden, at vestjyderne er mere positive over for turisme end i resten af Danmark, og at 79 procent af borgerne er stolte af, at turisterne har lyst til at besøge deres lokalområde.

”Vi holder nøje øje med vestjydernes vurdering af den voksende turisme. Det er særdeles positivt, at de bakker så stærkt op om turismen. Langt de fleste er opmærksomme på, at turisternes forbrug skaber omsætning i detailhandlen, sikrer jobs og sætter skub i den lokale økonomi. Det er med til at løfte værdien i vores lokalsamfund og gøre området til sted, hvor man kan bo og leve året rundt. Og det er netop de levende byer og naturligvis vores pragtfulde natur, som turisterne kommer efter”, fortsætter Torben Kylling Petersen.

Epinion har spurgt 8.130 danskere om deres holdninger til turismen i deres lokalområde, heraf 1.256 borgere bosiddende i Destination Vesterhavet. Da de lokales tilfredshed med turismen er afgørende, har Destination Vesterhavet prioriteret et højt antal lokale respondenter. Næsten alle svarer, at deres lokalområde er præget af turisme i de typiske ferieperioder. Dykker man ned i overnatningstallene for de enkelte måneder i 2023, viser tallene, at det især er i efterårs- og vintermånederne, det er lykkedes at tiltrække flere turister. Det er helt i tråd med Destination Vesterhavets strategi.

”Vi har ikke behov for at tiltrække flere gæster i højsæsonen, men derimod at brede turismen ud over alle måneder, så områdets restauranter, overnatningssteder og erhvervsdrivende kan holde åbent hele året og i højere grad tilbyde deres medarbejdere fastansættelser. Det gør det mere tillokkende at bosætte sig herude vestpå”, afslutter Torben Kylling Pedersen.

Der blev i alt foretaget 63.095.580 kommercielle overnatninger i hele Danmark i 2023. Wonderful Copenhagen er med 13.302.868 overnatninger den destination med flest besøgende. Destination Vesterhavet kommer ind på andenpladsen med 10.412.085 overnatninger, mens Destination Nordvestkysten med 6.224.462 overnatninger er det tredje mest besøgte ferieområde i Danmark. Varde Kommune er landets næststørste turismekommune, mens Ringkøbing-Skjern er landets tredjestørste turismekommune målt på overnatninger af alle nationaliteter.

For yderligere information kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com

 Om Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet varetager turismeerhvervsudviklingen på vegne af Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner samt markedsføringen af Vesterhavet som et attraktivt rejsemål. Det er Destination Vesterhavets ambition at skabe Nordeuropas førende kystferiedestination – baseret på bæredygtig udvikling af turismen med fokus på kvalitet, gæstetilfredshed og omsætning til gavn for både erhverv og indbyggere i de to kommuner. Destinationens udviklingsprojekter støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.