Udvikling af ride- og vandreruter

Udvikling af ride-vandreruter i Ringkøbing-Skjern 2015

Foto: Ringkøbing Fjord Turisme

Som en del af Grøn Vækst projektet Oplevelsesudvikling omkring Ringkøbing-Fjord indhentes hermed tilbud på kortbaseret udvikling af ride- vandreruter i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Beskrivelse og formål:

I forbindelse med Destination Ringkøbing Fjords undersøgelse af special interest turisme sommeren 2014, herunder ride- og vandreturisme, er der estimeret 24.000 rideturister årligt inden for kommunens grænser. VisitDenmarks analyse af kystturismen 2011 viser endvidere, at gode vandremuligheder er på gæsternes top 10, når de vælger kystferiedestination. En analyse af rideturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune viser, at rideturisterne ligesom 69% af alle kystturister rejser efter naturoplevelser, og at Vesterhavet i dén forbindelse er en hovedattraktion. For at tilbyde ride- og vandreturister den bedste oplevelse skal Ringkøbing-Skjern området derfor tilbyde farbare, sammenhængende og varierende ride- og vandremuligheder i naturen.

Det er muligt at vandre de fleste steder i kommunen i overensstemmelse med lovgivning og adgangsmuligheder. Det er mere kompliceret at få adgang til naturen som rytter, idet rytternes færden er indskrænket af mange privatejede områder og manglende aftaler med lodsejerne samt manglende sammenhæng mellem de offentligt forvaltede naturområder, hvor ridning i de fleste tilfælde er tilladt. Rideturismens grundprodukt er således et svagt grundlag for de ellers velfungerende rideturismeerhvervsaktører og forhindrer vækst på området. Kommunen tilbyder endvidere gode vandremuligheder ad naturstien langs Holmsland og i Skjern Enge, men ønsker man at vandre i flere dage og over større strækninger er mulighederne for sammenhængende naturstier begrænsede. Det er hensigtsmæssigt at ryttere og vandrere deler tracé, eftersom de to brugergrupper efterspørger mange af de samme faciliteter og naturoplevelser, nemlig den stille natur afsides mountainbikere, motorkøretøjer, bænke/borde, toiletter, overnatningsmuligheder mv. Derfor tænkes ridestierne sammen med vandrestier og fælles støttefaciliteter for flere brugergrupper.

Ifølge en analyse af rideturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune bærer rideturismens nuværende tilbud i form af hesteudlejning og guidede ture et potentiale for at udvikle sig til også at omfatte ferie med egen hest, flere dages hesterejser og flere alsidige naturoplevelser i sadlen. Vækst på området kræver etablering af et ride- og vandrerutenet, som omfatter hele kommunen og forbinder rideturismeerhvervsaktører, rideskoler og træningsstalde med offentlige områder, eksisterende ridesti og støttefaciliteter til mennesker og hest. Der er i øjeblikket 14,4 km anlagt og offentliggjort riderute i kommunen.

Krav til produkt og indhold

Det forventes at konsulenten har indgående viden om rytterbehov, ride- og vandreturisme samt lovmæssige forhold vedrørende adgang for ridende og vandrere i naturen. På baggrund af heraf ønskes en oversigt over mulige ride- vandreforbindelser i Ringkøbing-Skjern Kommune med rutemæssig sammenhæng til naturområder som Blåbjerg Plantage, Varde Kommune, Husby Klitplantage, Holstebro Kommune, og gerne Herning Kommune.

Opgaven forventes færdiggjort inden 1. juni 2015 og skal indeholde:

-  Kortoversigt over mulige ride- vandreruter.

-  Kortoversigt over dertilhørende støttefaciliteter for dagsture og flerdages ture.

Ansøgningsfrist senest den 20 marts 2015

Ved spørgsmål kontakt Liv Malskær på liv.malskaer@rksk.dk eller 40256798