Udbud online tilstedeværelse

Udbud Online tilstedeværelse – stærke feriesteder i Region Midtjylland 2015

Foto: Ringkøbing Fjord Turisme

Der skal gennemføres en omfattende analyse for hver destination. Analyserne baseres på viden fra sæsonerne 2014 og 2015 af hvordan gæsten opfatter de to destinationer på godt og ondt. 

Vi vil vide hvad der gør at ferieoplevelsen bliver dårlig, og vi vil vide, hvor og hvorfor folk får den gode oplevelse, der gør at de kommer igen.

Opgaven bliver udbudt af projektet: ”Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse”. Dette projekt er et samarbejde mellem Destination Djursland og Ringkøbing Fjord Turisme. Projektet finansieres delvist af Vækstforum Midtjylland.

Begge destinationsorganisationer arbejder målrettet med online tilstedeværelse og har gennem de senere år øget indsatsen på online salg, turistinformation/service og markedsføring/kommunikation.

Tidsplan for løsningen af opgaven:
Udbud offentliggjort 12. august 2015

Frist for tilbud d. 9. september 2015 kl. 12

Der udvælges max. 3 leverandører til præsentation af tilbud mandag d. 14. september.

Afgørelse for valg af tilbud d. 16. september 2015 kl. 12.

Afslutning af forløb 1. marts 2016.

Der fastlægges i samarbejde med projektholder en nærmere tidsplan for levering af analyser og gennemførelse af workshops og seminar. Workshops forventes afviklet i perioden okt. 15 – feb. 16.