Camping Nordsø Camping

Udbud af 1:1 forløb inden for brancherne camping og B&B 2015

Foto: Ringkøbing Fjord Turisme

Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Fjord Turisme og Region Midtjylland tilbyder i samarbejde en række 1:1-forløb, hvor 20 virksomheder har mulighed for at få sparring og rådgivning inden for de emner, hvor de i hverdagen har udfordringer. 

Forløbene henvender sig til store og små turismeaktører inden for overnatningstilbuddene:

  • Camping
  • B&B

Vi søger derfor konsulenter med specialviden inden for én eller begge brancher og gerne med praktisk erfaring med drift og udvikling af den pågældende virksomhed og produkter/services.

1:1-førløbene foregår ude hos den enkelte virksomhed i Ringkøbing-Skjern Kommune og forventeligt over 6-8 timer á én eller to konsultationer. Det er afgørende, at den enkelte virksomheds udviklingsmuligheder og håndtering af konkrete problemstillinger er i centrum for rådgivningsforløbet, og der forventes en vis fleksibilitet ift. tidsforbrug, opgavens indhold og form. Det forventes, at der kan rådgives inden for kundeoplevelse, markedsføring, salg mv.

For at tilbyde de to brancher en konsulentydelse, som løfter både store og små opgaver, er det vigtigt for os, at du har praktisk erfaring fra en lignende virksomhed. Rådgivningsforløbene afvikles i tidsrummet september til december 2015.

Krav til produkt og indhold

Tilbuddet bør indeholde en kort introduktion af konsulenten og dennes tilgang til opgaven, CV, prisramme og beskrivelse af arbejdsmetode.

Konsulenter udvælges på baggrund af kompetencer, branchekendskab og økonomisk fordelagtighed.

Projektet er afsluttet