Et tilbud om rådgivning

Udbud af individuel rådgivningsforløb til turisterhvervet i Ringkøbing-Skjern kommune 2016

Foto: Ringkøbing Fjord Turisme

Projekt med individuel rådgivning til turistvirksomheder. 

Ringkøbing Fjord Turisme, Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland tilbyder i samarbejde et 1:1-forløb, hvor store og små turismerelaterede virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune har mulighed for at få sparring og rådgivning.
Vi søger derfor konsulenter med specialviden inden for turisme- og erhvervsbranchen og gerne med praktisk erfaring med individuel rådgivning.

De enkelte 1:1-førløb foregår ude hos den enkelte virksomhed i Ringkøbing-Skjern Kommune og forventeligt over én eller to konsultationer. Det er afgørende, at den enkelte virksomheds udviklingsmuligheder og håndtering af konkrete problemstillinger er i centrum for rådgivningsforløbet, og der forventes en vis fleksibilitet ift. tidsforbrug, opgavens indhold og form. Det forventes, at der kan rådgives inden for service og værtskab, mer- og krydssalg, værdikædesamarbejde, produktudvikling og andre udfordringer som virksomheden har i hverdagen. Forløbet skal resultere i en forretningsplan, der bliver udarbejdet i samarbejde med den pågældende virksomhed.

Rådgivningsforløbene afvikles i tidsrummet maj, juni og eventuel juli 2016 efter først-til-mølle princippet. Det forventes at ca. 8-15 virksomheder deltager i forløbet.

Krav til produkt og indhold:
Tilbuddet bør indeholde en kort introduktion af konsulenten og CV, dennes tilgang til opgaven og arbejdsmetode samt prisramme - inkl. oversigt over beregnet tidsforbrug og pris pr. virksomhed (Prisen skal være inkl. kørsel, kost og evt. logi).

Konsulenter udvælges på baggrund af kompetencer, branchekendskab og økonomisk fordelagtighed.

Ansøgningsfrist: senest tirsdag den 17. maj 2016 kl. 12.00.
Tilbuddet sendes til Lisbeth Jensen via mail til lisbeth@hvidesande.dk.

Har du spørgsmål kan du kontakte Lisbeth Jensen via mail lisbeth@hvidesande.dk eller tlf. +45 40 10 87 46.