Hvide Sande Sydstrand

Produktportefølje: Fremtidens superstrand 2016

Foto: hvidesande.dk

Disse produkter bygger på service, sikkerhed, højere kvalitet, rekreative faciliteter samt flere tilbud om aktiviteter. Der arbejdes generelt på solide tiltag med langvarig effekt og lang levetid, der kan øge kvaliteten af det nuværende produkt. 

Den nuværende produktportefølje er under stadig udvikling, da udførelsen af nedenstående aktiviteter er afhængig af flere forskellige faktorer såsom tilladelser og finansiering. Produkt porteføljen består på nuværende tidspunkt af følgende tiltag:

Mobilt havbadebassin til børnesikker badning – et nyt produkt, som kan højne sikkerhed og tryghed, tiltrække flere børnefamilier, give positiv medieomtale.  Gennem dette projekt forventer vi at øge antal overnatninger og indtjeningen for primære og sekundære turismeerhverv som ligger i umiddelbar nærhed af strandene men også skabe et godt brand for destinationen baseret på sikker badning og alternativer til de mindste.

Udvikling af en børneklub på stranden – et alternativ til en dag på stranden hvis vejret ikke er helt i top. For et mindre beløb kan forældre give deres børn en sjov og anderledes dag ved og på stranden. Ordningen er kendt fra mange andre steder i udlandet, og vil kunne differentiere stranden i Søndervig fra andre strande i Danmark samt skabe øget omsætning for butikkerne i Søndervig.

Superstrandscenter – et center der kan understøtte fokus på kulturhistorisk formidling, udbud af oplevelser og badesikkerhed, samt udleje af diverse redskaber til ophold og aktiviteter på strand.  Dette skal udbydes i samarbejde med lokale aktører som derigennem kan øge deres omsætning ved salg af produkter på alternative salgssteder og øge deres synlighed over for områdets gæster ved at være til stede der hvor gæsten er.

Terræntæppe - et tiltag som skal sikre adgang til stranden for handicappede og familier med barnevogn m.m. Dette vil medføre en høj merværdi for strandene, da det vi differentiere dem og tiltrække gæster. Det vil kunne tiltrække en ny potentiel kundegruppe som tidligere ikke har haft direkte adgang til stranden og dermed øge turisme omsætningen på destinationen.

Massage og yoga på direkte stranden – ved at tilbyde yoga, massage eller andre wellness tiltag i direkte tilknytning til stranden har man et unikt produkt som kan kombinere oplevelser ved stranden med en populær aktivitet som er kendt og meget udbredt. Der er allerede indledende dialog med en lokal udbyder disse aktiviteter som vil kunne øge omsætningen gennem etablering af regelmæssige timer på stranden. Derudover vil det også kunne betyde øget synlighed for destinationen.

Events byggende på de lokale særegenheder - natur- og kulturhistoriske formidlings tiltag med udgangspunkt i stranden, skraldeeventkonkurrencer for familier samt tilbud om vandsportsaktiviteter og undervisning i samme. Muligheden for at tilbyde flere oplevelser til områdets gæster vil kunne tiltrække flere gæster, men også øge omsætningen, gennem betalingen for aktiviteten eller oplevelsen.  

Madpakkeservice i samarbejde med lokale aktører – i samarbejde med lokale aktører udarbejdes en ordning hvor man fra stranden kan bestille og få leveret madpakke og drikkevarer direkte på stranden. Dette vil være en potentiel indtægtskilde for aktørerne og kan få flere gæster til at tage til netop stranden i Hvide Sande eller Søndervig.

Træning i klitterne / på stranden - fysisk form kan holdes ved lige i ferien. Mærk livet på kanten gennem ekstrem træning der tager udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter der findes på og ved strandene i Søndervig og Hvide Sande. Øget omsætning gennem salg af aktivitet, men det kan også gøre at destinationen er endnu mere attraktiv for nogle specifikke målgrupper. Aktiviteten har ydermere den fordel at det kan gøres hele året rundt.  

Vildmarksbad – der arbejdes på er vildmarksbad placeret på eller tæt ved stranden som vil kunne bidrage til at øge antallet af gæster i skuldersæsonerne.

Forbedring af rekreative forhold såsom koldtvands brusere – en service som vil medføre øget omsætning for eksisterende mindre virksomheder og tiltrække flere gæster.

Lisbeth

Projektleder - Kultur & natur

lisbeth@visitvesterhavet.dk