Udvikling Bork Havn

Potentialeplan for Bork Havn

Foto: Ringkøbing Fjord Turisme

”Potentialeplan for Bork Havn -  et bidrag til udvikling af Bork Havn” er et resultat af en proces, der blev igangsat i foråret 2015 med henblik på at synliggøre de muligheder, der ligger i forhold til en fortsat udvikling af aktiviteterne omkring Bork Havn.